Cymorth Ariannol

Ysgoloriaethau’r Coleg

Ysgoloriaethau

Oeddet ti’n gwybod bod modd i ti ymgeisio am arian i astudio drwy gyfrwng y Gymraeg ym mhrifysgolion Cymru?

Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn cynnig ysgoloriaethau i fyfyrwyr israddedig sydd am ddilyn cyrsiau gradd mewn prifysgolion ledled Cymru.

Sut mae gwneud cais am arian?

Mae gan nifer o'r prifysgolion unigol ysgoloriaethau cyfrwng Cymraeg eu hunain felly cofiwch holi os oes un ohonynt yn gymwys i chi

Clicia ar y dolenni yma ar y dde a dilyn y camau!

Pob lwc!