Bwrsariaeth Gareth Pierce (CBAC)

Bwrsariaeth Gareth Pierce (CBAC)

Er cof am eu cyn Brif Weithredwr, mae CBAC wedi lansio Bwrsari Gareth Pierce i gefnogi myfyrwyr israddedig sy'n astudio Mathemateg drwy gyfrwng y Gymraeg.

Bydd y cynllun bwrsari yn cefnogi 3 myfyriwr yn flynyddol a bydd yn cael ei weinyddu gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

 

Faint: £3,000 (yn y flwyddyn gyntaf yn unig)

Pwy: Myfyrwyr sydd am astudio oleiaf 33% o'u cwrs Mathemateg trwy gyfrwng y Gymraeg

Cyrsiau: Defnyddia Chwilotydd Cyrsiau y Coleg Cymraeg er mwyn gwirio os yw'r cwrs yn gymwys.

Dyddiad cau: 15 Hydref 2022.

Ffurflen Gais: Defnyddia yr un ffurflen gais â'r Ysgoloriaeth Cymhelliant.