Prif Ysgoloriaeth

Cymorth Ariannol

Prif Ysgoloriaeth

Faint: £1,000 y flwyddyn (neu £3,000 dros dair blynedd)

Nifer: Mae hyd at 35 o Brif Ysgoloriaethau ar gael

Pwy: Myfyrwyr sy’n bwriadu astudio o leiaf 66% (neu 80 credyd y flwyddyn) o'u cwrs gradd drwy gyfrwng y Gymraeg

Cyrsiau: Rhaid defnyddio Chwilotydd Cyrsiau’r Coleg Cymraeg er mwyn gwirio pa gyrsiau sy'n gymwys ar gyfer y Brif Ysgoloriaeth. Mae'r Chwilotydd ar gael ar ffurf Ap hefyd ac yn addas ar gyfer teclynnau iOS ac Android– iPhone ac iPad

Dyddiad Cau: Dyddiad cau mynediad 2017 oedd 15 Ionawr 2017. Bydd pecyn cais mynediad 2018 yn ymddangos yma yn fuan.

Byddwch angen Adobe Reader i ddarllen y dogfennau isod. Os ydych yn defnyddio Apple Mac, defnyddiwch Adobe Reader yn hytrach na Preview. Dyma ddolen allanol fydd yn eich galluogi i lawrlwytho Adobe Reader

 

Chwilotydd Cyrsiau

Defnyddia’r chwilotydd i weld a yw dy gwrs yn gymwys Chwilotydd Cyrsiau
Lawrlwytha'r Ap