Prif Ysgoloriaeth

Cymorth Ariannol

Prif Ysgoloriaeth

Faint: £3,000 dros dair blynedd

Pwy sy’n gymwys: Myfyrwyr sy’n astudio o leiaf 66% o’r cwrs, h.y. 80 credyd y flwyddyn, drwy gyfrwng y Gymraeg

Sawl ysgoloriaeth sydd ar gael: Hyd at 35 y flwyddyn

Dyddiad Cau: Mae'r dyddiad cau wedi pasio. Bydd manylion ymgeisio Prif Ysgoloriaeth 2024 yn ymddangos yma o fis Medi 2023.

Chwilotydd Cyrsiau

Defnyddia’r chwilotydd i weld a yw dy gwrs yn gymwys Chwilotydd Cyrsiau