Ysgoloriaethau Meistr

Cymorth Ariannol

Ysgoloriaethau Meistr

Faint: Hyd at £3,000 dros gyfnod o flwyddyn

Nifer: Mae o leiaf 10 o Ysgoloriaethau Meistr ar gael

Pwy: Myfyrwyr sy’n bwriadu astudio cwrs sydd ag o leiaf 60 credyd wedi ei addysgu drwy gyfrwng y Gymraeg a chyflwyno traethodau hir yn Gymraeg

Cyrsiau: Bydd rhestr o'r cyrsiau sy'n gymwys ar gyfer yr Ysgoloriaethau Meistr ar gael isod fis Hydref

Dyddiad Cau: Dylid anfon eich cais ar e-bost at gwybodaeth@colegcymraeg.ac.uk erbyn 11 Gorffennaf 2018

Byddwch angen Adobe Reader i ddarllen y dogfennau isod. Os ydych yn defnyddio Apple Mac, defnyddiwch Adobe Reader yn hytrach na Preview. Dyma ddolen allanol fydd yn eich galluogi i lawrlwytho Adobe Reader

Gwnewch yn siŵr eich bod yn arbed y ffurflen gais cyn mynd ati i'w chwblhau

Mae pecyn ymgeisio llawn isod ond cysylltwch gyda’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol trwy ffonio 01267 610400 os ydych angen rhagor o wybodaeth