Ysgoloriaeth Chwaraeon

(Prentisiaid yn unig)

Ysgoloriaeth Chwaraeon (Prentisiaid yn unig)

Un maes dysgu sydd wedi ei adnabod sydd â galw clir am sgiliau dwyieithog yw maes chwaraeon. 

Bydd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn darparu ysgoloriaethau gwerth £250 i brentisiaid chwaraeon i gychwyn ym mis Ionawr 2020. Bydd y cynllun yn cael ei adolygu cyn diwedd 2021. Gwahoddir ceisiadau yn uniongyrchol drwy’r darparwyr prentisiaethau unigol.
(Noddir y cynllun trwy nawdd breifat).