Ysgoloriaeth Cyngor Gwynedd

Cymorth Ariannol

Ysgoloriaeth Cyngor Gwynedd

Faint: £1,000 y flwyddyn (neu £3,000 dros dair blynedd)

Pwy: Myfyrwyr sy’n bwriadu astudio 100% o'u cwrs gradd drwy gyfrwng y Gymraeg ac sy'n byw yng Ngwynedd

Cyrsiau: Rhaid defnyddio Chwilotydd Cyrsiau’r Coleg Cymraeg er mwyn gwirio pa gyrsiau sy'n gymwys

Dyddiad Cau: Mae dyddiad cau mynediad 2019 wedi pasio. Bydd manylon mynediad 2020 yn ymddangos yma o fis Medi 2019 ymlaen.

Cysylltwch gyda'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol trwy ffonio 01267 610400 os ydych angen rhagor o wybodaeth

Chwilotydd Cyrsiau

Defnyddia’r chwilotydd i weld a yw dy gwrs yn gymwys Chwilotydd Cyrsiau