Ysgoloriaeth Cyngor Gwynedd

Cymorth Ariannol

Ysgoloriaeth Cyngor Gwynedd

Faint: £1,000 y flwyddyn (neu £3,000 dros dair blynedd)

Pwy: Myfyrwyr sy’n bwriadu astudio 100% o'u cwrs gradd drwy gyfrwng y Gymraeg ac sy'n byw yng Ngwynedd

Cyrsiau: Rhaid defnyddio Chwilotydd Cyrsiau’r Coleg Cymraeg er mwyn gwirio pa gyrsiau sy'n gymwys

Dyddiad Cau: Dyddiad cau mynediad 2019 yw 5 Ionawr 2019. Dyma ddolen gyswllt i'r ffurflen gais- sef ffurflen gais y Brif Ysgoloriaeth. Bydd eich cais am y Brif Ysgoloriaeth yn cael ei ystyried ar gyfer Ysgoloriaeth Gwynedd felly ni fydd angen cwblhau 2 ffurflen. 

Gwnewch yn siwr eich bod yn arbed y ffurflen gais cyn mynd ati i'w chwblhau

Cysylltwch gyda'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol trwy ffonio 01267 610400 os ydych angen rhagor o wybodaeth

Chwilotydd Cyrsiau

Defnyddia’r chwilotydd i weld a yw dy gwrs yn gymwys Chwilotydd Cyrsiau