Ysgoloriaeth Cyngor Môn

Ysgoloriaeth Cyngor Môn

Faint: £500 y flwyddyn (neu £1,500 dros dair blynedd)

Pwy: Myfyrwyr sy’n bwriadu astudio 33% o'u cwrs gradd drwy gyfrwng y Gymraeg ac sy'n byw yn Ynys Môn

Cyrsiau: Rhaid defnyddio Chwilotydd Cyrsiau’r Coleg Cymraeg er mwyn gwirio pa gyrsiau sy'n gymwys

Dyddiad Cau: Dyddiad cau mynediad 2020 yw 15 Hydref 2020. I ymgeisio, mae angen llenwi ffurflen gais sydd i'w ganfod yma.

Cysylltwch gyda'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol trwy ffonio 01267 610400 os ydych angen rhagor o wybodaeth