Ysgoloriaeth Gwilym Prys Davies

Cymorth Ariannol

Ysgoloriaeth Gwilym Prys Davies

Faint: £1,000 y flwyddyn (neu £3,000 dros dair blynedd)

Pwy sy'n gymwys: Myfyrwyr o ardaloedd Meirionydd a Rhondda Cynon Taf sy'n bwriadu astudio o leiaf 66% (neu 80 credyd y flwyddyn) o'u cwrs gradd ym maes y Gyfraith drwy gyfrwng y Gymraeg

Cyrsiau: Prifysgol Aberystwyth sy’n cynnig 80 credyd yn 2019/20.  Rhaid defnyddio Chwilotydd Cyrsiau'r Coleg Cymraeg er mwyn gwirio pa gyrsiau sy'n gymwys.

Dyddiad Cau: Dyddiad cau mynediad 2019 yw 5 Ionawr 2019. Dyma ddolen gyswllt i'r ffurflen gais- sef ffurflen gais y Brif Ysgoloriaeth. Bydd eich cais am y Brif Ysgoloriaeth yn cael ei ytyried ar gyfer Ysgoloriaeth Gwilym Prys Davies felly ni fydd angen cwblhau 2 ffurflen. 

Gwnewch yn siŵr eich bod yn arbed y ffurflen gais cyn mynd ati i'w chwblhau

Cysylltwch gyda'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol trwy ffonio 01267 610400 os ydych am rhagor o wybodaeth

Chwilotydd Cyrsiau

Defnyddia’r chwilotydd i weld a yw dy gwrs yn gymwys Chwilotydd Cyrsiau