Ysgoloriaeth Meddygaeth

Cymorth Ariannol

Ysgoloriaeth Cymhelliant

Faint: £500 y flwyddyn (neu £1,500 dros dair blynedd)

Pwy sy’n gymwysMyfyrwyr sy’n bwriadu ymgeisio am gyrsiau Meddygaeth mewn prifysgol yng Nghymru ac sydd am astudio o leiaf 33% (neu 40 credyd y flwyddyn) drwy gyfrwng y Gymraeg

Dyddiad Cau: Mae'r dyddiad cau wedi pasio. Bydd manylion ymgeisio Ysgoloriaeth Meddygaeth 2021 yn ymddangos yma 

Chwilotydd Cyrsiau

Defnyddia’r chwilotydd i weld a yw dy gwrs yn gymwys Chwilotydd Cyrsiau
lawrlwytha'r ap

Ysgoloriaeth Meddygaeth