Ysgoloriaeth Meddygaeth

Cymorth Ariannol

Ysgoloriaeth Meddygaeth

Faint: £500 y flwyddyn (neu £1,500 dros dair blynedd)

Pwy: Myfyrwyr sy’n bwriadu ymgeisio am gyrsiau Meddygaeth mewn prifysgol yng Nghymru ac sydd am astudio o leiaf 33% (neu 40 credyd y flwyddyn) h drwy gyfrwng y Gymraeg

Dyddiad Cau: Dylid anfon eich cais ar e-bost at gwybodaeth@colegcymraeg.ac.uk erbyn 15 Hydref 2019

Gwnewch yn siŵr eich bod yn arbed y ffurflen gais cyn mynd ati i'w chwblhau

Mae pecyn ymgeisio llawn isod ond cysylltwch gyda’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol trwy ffonio 01267 610400 os ydych angen rhagor o wybodaeth

 

Chwilotydd Cyrsiau

Defnyddia’r chwilotydd i weld a yw dy gwrs yn gymwys Chwilotydd Cyrsiau