Ysgoloriaeth William Salesbury

Cymorth Ariannol

Ysgoloriaeth William Salesbury

Cronfa Genedlaethol William Salesbury sy’n cynnig yr ysgoloriaeth hon i fyfyrwyr y Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Faint: £5,000 dros hyd y cwrs

Nifer: 1 ysgoloriaeth ar gael

Pwy: Myfyrwyr sy’n bwriadu astudio 100% (neu 120 credyd y flwyddyn) o'u cwrs gradd drwy gyfrwng y Gymraeg

Dyddiad Cau: Dylid anfon eich cais ar e-bost at salesbury@colegcymraeg.ac.uk erbyn 20 Mawrth 2019

Byddwch angen Adobe Reader i ddarllen y dogfennau isod. Os ydych yn defnyddio Apple Mac, defnyddiwch Adobe Reader yn hytrach na Preview. Dyma ddolen allanol fydd yn eich galluogi i lawrlwytho Adobe Reader

Gwnewch yn siŵr eich bod yn arbed y ffurflen gais cyn mynd ati i'w chwblhau

Mae pecyn ymgeisio llawn isod ond cysylltwch gyda’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol trwy ffonio 01267 610400 os ydych angen rhagor o wybodaeth

Chwilotydd Cyrsiau

Defnyddia'r chwilotydd i weld a yw dy gwrs yn gymwys Chwilotydd Cyrsiau