Ysgoloriaeth William Salesbury

Cymorth Ariannol

Ysgoloriaeth William Salesbury

Cynigir yr ysgoloriaeth hon gan Gronfa William Salesbury i un o fyfyrwyr y Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Faint: £5,000 dros hyd y cwrs

Pwy sy’n gymwys: Myfyrwyr sy’n astudio 100% o’r cwrs, h.y. 120 credyd y flwyddyn, drwy gyfrwng y Gymraeg

Sawl ysgoloriaeth sydd ar gael: hyd at 2 y flwyddyn

Cyrsiau: Mae dros 60 o gyrsiau gradd yn gymwys ar gyfer yr ysgoloriaeth ar draws nifer o sefydliadau Cymru 

Bydd pecyn ymgeisio William Salesbury ar y wefan erbyn diwedd mis Hydref 

Dyddiad Cau: 20fed o Fawrth 2019.

Cronfa Genedlaethol William Salesbury

Mwy o wybodaeth