Cymraeg Gwaith mewn Addysg Uwch

Cynllun dan nawdd y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol yw'r cynllun Cymraeg Gwaith mewn Addysg Uwch, ac fe’i cydlynir gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Mae’r Cynllun yn rhan o gynllun ehangach Cymraeg Gwaith y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol.

Er mwyn cyrraedd y nod, penodwyd tiwtoriaid iaith i weithio gydag isafswm o 100 o ddarlithwyr addysg uwch ledled Cymru a chynigir 120 awr o ddysgu.

Nod

Nod y cynllun yw rhoi cyfle i staff addysg uwch ddatblygu eu sgiliau iaith er mwyn eu galluogi i gynyddu eu defnydd o’r Gymraeg yn y gweithle. Er mwyn mesur llwyddiant caiff hyfedredd pob dysgwr ei nodi ar ddechrau ac ar ddiwedd y cynllun. Mae’r cynllun yn agored (ac yn rhad ac am ddim) i staff o bob hyfedredd, boed yn ddysgwyr newydd neu’n ddysgwyr ar lefel uwch.

Mae'r cynllun hwn yn hyblyg dros ben ac mae'r dull dysgu yn amrywio o sefydliad i sefydliad. 

Rhagor o Fanylion

Os ydych chi’n aelod o staff mewn prifysgol yng Nghymru mae’n bosibl y byddwch eisoes wedi derbyn gwybodaeth am y cynllun.

Os nad ydych yn siŵr at bwy yn eich sefydliad y dylech chi droi i gael rhagor o fanylion cysylltwch ag Owen Thomas, cydlynydd y cynllun yn y Coleg Cymraeg Cenedlaethol: o.thomas@colegcymraeg.ac.uk / 01267 61044