Modelau Dysgu

Modelau Dysgu

Mae’r cynllun hwn yn hyblyg dros ben ac mae’r dull dysgu yn amrywio o sefydliad i sefydliad. Ond gall pob dysgwr sy’n cymryd rhan yn y cynllun ddisgwyl derbyn o leiaf 100 awr o ddysgu.

 

Mae’r tabl isod yn dangos dau fodel enghreifftiol ar gyfer y cynllun:

 

 

  Cyfanswm Oriau   

    Wythnos         Nifer y Staff         Oriau Dysgu         Oriau'r Wythnos        Cyrsiau Atodol    
 Model 1          200     20     12-15     160*     8     30
 Model 2     100     20     25-30     80*     4     10


*Ar gyfer dechreuwyr ceir cwrs ar-lein 10 awr yn ogystal

 

Amserlen Wythnosol (enghreifftiol)

 

    Dosbarth Ffurfiol   

    Dysgu Unigol 

      ar-lein             

     Grŵp Tiwtorial

     Fesul Pwnc         

     Tiwtor Iaith i

    Gefnogi yn y Dosbarth     

 Model 1          4      2       1       1
 Model 2      2      1       -       1