Llysgenhadon y Coleg

Beth yw Llysgennad?

Rydym yn chwilio am fyfyrwyr brwdfrydig i gynorthwyo gyda’n gweithgareddau marchnata a hyrwyddo a gweithredu fel llysgennad i’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol gyda darpar fyfyrwyr o Ionawr 2020 – Rhagfyr 2020 (gyda’r posibilrwydd o ehangu’r cyfnod).

Mae bod yn llysgennad yn rôl bwysig a gwerthfawr, a gallai roi boddhad mawr wrth gynorthwyo darpar fyfyrwyr i wneud penderfyniadau ystyrlon ynglyn â chyfrwng iaith eu hastudiaethau addysg uwch. Bydd yn rhoi cyfle i chi gynrychioli’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol mewn nifer o ddigwyddiadau, yn ogystal â rhoi cyfle i chi ennill arian.

Bydd bod yn llysgennad yn ehangu eich CV, yn rhoi profiad gwaith defnyddiol i chi ac yn eich galluogi i ddatblygu amrywiaeth o sgiliau fydd o fudd i chi wrth fynd ati i chwilio am waith.

Dyma ddyfyniad un llysgennad eleni:

“Mae bod yn llysgennad i’r Coleg Cymraeg wedi rhoi’r cyfle i mi gyfarfod myfyrwyr ledled Cymru a gwneud ffrindiau newydd. Dwi ar hyn o bryd yn rhan o ‘Instatakeover’ y Coleg sy’n llawer o hwyl a rhoi’r cyfle i mi roi stamp fy hun a dangos sut mae bywyd myfyriwr a nosweithiau allan yn fy mhrifysgol yn ystod wythnos y glas!”

 

Mae'r disgrifiad swydd a'r ffurflen gais i'w gweld isod. Dylid dychwelyd y ffurflen gais hon ar e-bost at e.roberts@colegcymraeg.ac.uk erbyn 13 Tachwedd 2019.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau cysylltwch gyda’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol trwy ffonio 01267 610400