Llysgenhadon y Coleg

Sŵn Y Stiwdants

Rydym yn chwilio am stiwdants brwdfrydig boed yn Gymraeg ail iaith neu iaith gyntaf, i rannu eu profiadau o’u prifysgolion dros Gymru gyfan, o’r astudio a phwysigrwydd y Gymraeg, i’r cymdeithasu! Beth am ddenu mwy i astudio yng Nghymru? Rydym yma hefyd i’ch cefnogi chi er mwyn datblygu sgiliau gwerthfawr fydd o fudd wrth chwilio am waith yn y dyfodol, yn ogystal â chael eich gweld ar ein cyfryngau cymdeithasol.                                                                                                                                                                                                                   

Mae bod yn llysgennad a llais dros fyfyrwyr Cymru yn rôl bwysig a gwerthfawr, a gallai roi boddhad mawr wrth gynorthwyo darpar fyfyrwyr i wneud penderfyniadau pwysig ynglŷn â chyfrwng iaith eu hastudiaethau addysg uwch.

Mae'r disgrifiad swydd i'w gweld isod. 

Mae'n rhaid anfon fideo fer i gyd fynd gyda'r ffurflen gais hefyd. Dylid anfon y fideo at Elliw Baines Roberts ar e.roberts@colegcymraeg.ac.uk neu trwy Whats App i 07891 544 363. Ni fydd cais heb fideo yn cael ei ystyried.

I ymgeisio cliciwch ar y ddolen yma.

Dyddiad cau ceisiadau yw Dydd Mawrth, 24 Tachwedd, 2020.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau cysylltwch gyda Elliw ar e.roberts@colegcymraeg.ac.uk

Llysgenhadon - Pecyn Cais