Llysgenhadon y Coleg

Beth yw Llysgennad?

Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn penodi llysgenhadon yn flynyddol er mwyn annog mwy o ddarpar fyfyrwyr i ymddiddori ym maes addysg uwch cyfrwng Cymraeg.

Mae bod yn llysgennad yn rôl bwysig a gwerthfawr, a gallai roi boddhad mawr i’r myfyriwr wrth gynorthwyo darpar fyfyrwyr i wneud penderfyniadau ystyrlon ynglyn â chyfrwng iaith eu hastudiaethau addysg uwch. 

Bydd yn rhoi cyfle gwych i chi gynrychioli’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol mewn nifer o ddigwyddiadau, yn ogystal â rhoi cyfle i chi ennill ychydig o arian!

Myfyrwyr yw’r llysgenhadon sy’n astudio mewn prifysgol yng Nghymru ar hyn o bryd ac sy’n ymgymyrd â rhan o’u cwrs drwy gyfrwng y Gymraeg.

Trwy fod yn llysgennad i’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol byddwch yn cynrychioli’r Coleg mewn amryfal ddigwyddiadau gan gynnwys Ffeiriau UCAS ac Eisteddfodau yn ystod y flwyddyn.

Bydd disgwyl ichi hefyd gynorthwyo gyda’r gwaith o gynnal cyflwyniadau mewn ysgolion er mwyn rhoi blas o fywyd myfyriwr cyfrwng Cymraeg i’r disgyblion.