Megan Meredith-Spurr

Prifysgol De Cymru : Rheolaeth Busnes

Megan Meredith-Spurr

Prifysgol De Cymru : Rheolaeth Busnes

Dod yn wreiddiol: Merthyr Tydfil
Ysgol/Coleg: Ysgol Gyfun Cwm Rhymni


Pam nes di ddewis aros yng Nghymru ac astudio yn y Gymraeg?

Arhosais yng Nghymru gan fy mod i eisiau defnyddio’r iaith Gymraeg, yn agos i adref ac i gadw fy swydd rhan amser. Dewisais astudio trwy gyfrwng y Gymraeg i ddatblygu fy ngallu a’m sgiliau dwyieithog a gwneud ffrindiau yn y gymdeithas Gymreig. Mae astudio yn y Gymraeg yn brofiad pleserus gan ei fod yn sicrhau mwy o gymorth gan y darlithwyr a dwi wedi creu cysylltiadau agos. 


Beth fyddai dy gyngor di i ddarpar fyfyrwyr yn dechrau yn y brifysgol?

Yn bersonol setlais mewn i’r brifysgol yn syth gan fy mod i’n berson cymdeithasol ond byddwn yn cynghori myfyrwyr newydd i ymaelodi â thimau a grwpiau cymdeithasol.

Oeddet ti’n poeni am astudio yn Gymraeg?

Cyn dechrau’r cwrs roeddwn i’n bryderus achos nid yw fy ngramadeg yn berffaith ond mae’n hawdd gan fod y gwaith yn cael ei gyflwyno yn ddwyieithog ac mae’r darlithwyr yn hynod gefnogol.


Ges di ysgoloriaeth gan y Coleg?

Do cefais yr ysgoloriaeth cymhelliant. Mae’n ffordd dda o dderbyn cymorth ariannol gan fod bywyd myfyriwr yn gostus ac yn edrych yn dda i gyflogwyr gan fod y byd busnes yn gystadleuol.


Beth fyddech chi’n ddweud wrth fyfyrwyr i'w hannog i ymgeisio i fod yn llysgennad y coleg?

Byddwn yn annog myfyrwyr i ymgeisio i fod yn llysgennad y coleg.  Roedd gweithio yn yr Eisteddfod yn hwylus gyda grwp ffantastig o bobl. Mae’n gret darparu gwybodaeth i’r cyhoedd a denu mwy o fyfyrwyr i’r Coleg Cymraeg gan ei fod yn hysbysebu’r iaith Gymraeg ac yn newid bywyd myfyriwr.