Llysgenhadon 2021

Elin Tesni Bartlett

Prifysgol Caerdydd: Cwrs Meddygaeth (Blwyddyn 1)

darllen mwy…

Frances Bather

Prifysgol Caerdydd: Cwrs Cymraeg BA (Blwyddyn 1)

darllen mwy…

Celyn-Mai Clement

Prifysgol Bangor: Rheoli Busnes a Marchnata gyda blwyddyn ar leoliad (Blwyddyn 1)

darllen mwy…

Elain Gwynedd

Prifysgol Aberystwyth: Cymraeg BA (Blwyddyn: 2)

darllen mwy…

Dafydd James

Prifysgol Aberystwyth: Cwrs Theatr Ffilm a Theledu (Blwyddyn 1)

darllen mwy…

Elen Wyn Jones

Prifysgol Abertawe: Cwrs Cymraeg, Y Cyfryngau a Chysylltiadau Cyhoeddus

darllen mwy…

Elin Aron Jones

Prifysgol Bangor: Cwrs Bydwreigaeth (Blwyddyn 1)

darllen mwy…

Celyn Jones-Hughes

Prifysgol Caerdydd: Cwrs Meddygaeth (Blwyddyn 1)

darllen mwy…

Beca Mai James

Prifysgol Abertawe: Cwrs Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Blwyddyn 2)

darllen mwy…

David-Owain Leah

Prifysgol Caerdydd: Cwrs Newyddiaduraeth, Cyfathrebu a Gwleidyddiaeth

darllen mwy…

Rhodri Ifan Lewis

Prifysgol Aberystwyth: Cwrs Daearyddiaeth Ffisegol (Blwyddyn 1)

darllen mwy…

Deio Sion Llewelyn Owen

Prifysgol Caerdydd: Cwrs Cymraeg a Gwleidyddiaeth (Blwyddyn 2)

darllen mwy…

Morgan Siôn Owen

Prifysgol Caerdydd: Cwrs Cymraeg (Blwyddyn 1)

darllen mwy…

Lowri Wyn Powell

Prifysgol Bangor: Cwrs Addysg Gynradd gyda SAC (Blwyddyn 1)

darllen mwy…

Meinir Roberts

Prifysgol GLLM Dolgellau: Cwrs gradd mewn Iechyd a Gofal (Blwyddyn 1)

darllen mwy…

Cara Medi Walters

Prifysgol Abertawe (Cymraeg a Hanes)

darllen mwy…

Heledd Mair James

Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant: Cwrs Addysg a Gofal Blynyddoedd Cynnar (Blwyddyn 1)

darllen mwy…

Seren Russell

Prifysgol De Cymru (Perfformio a Chyfryngau)

darllen mwy…