Newyddion

Dafydd James

Prifysgol Aberystwyth: Cwrs Theatr Ffilm a Theledu (Blwyddyn 1)

Dod yn wreiddiol: Glynarthen

Pam dewis astudio’r pwnc gradd: Gan fod gennyf ddiddordeb mawr yn maes perfformio a’r cyfryngau

Pam dewis astudio yn y Gymraeg: Fel Cymro Cymraeg iaith gyntaf, rwyf yn teimlo yn fwy hyderus a chyforddus yn astudio trwy gyfrwng y Gymraeg. Rwyf hefyd yn teimlo bydd astudio drwy’r Gymraeg yn cynnig cyfleoedd lu i mi yn y dyfodol.

Beth yw’r peth gorau am astudio cwrs trwy’r Gymraeg: Mae cyfoeth y deunydd ar gael yn y Gymraeg i astudio ac i berfformio yn enfawr. Mae hanes dramau yn Nghymru yn gryf, ac mae’r cwrs yn Aberystwyth wedi hen ennill ei phlwyf fel un o’r gorau yng Nghymru, felly rwyf yn derbyn y cyfle gorau posib i astudio prif ddramodwyr y byd trwy gyfrwng fy mamiaith.

Unrhyw gyngor i ddarpar fyfyrwyr sy’n poeni am astudio trwy’r Gymraeg: Fy nghyngor cyntaf, byddau i beidio a phoenu yn ormodol. Byddem yn cynghori darpar fyfyrwyr i fanteisio ar y cyfle i drafod eu pryderon, mae yna gyngor a chymorth ar gael ar bob lefel i leddfu pryderon. Rwyf yn bersonnol wedi ffeindio fod staff yn yr Ysgol Uwchradd a’r tiwtoriaid ar bob elfen o’r cwrs coleg wedi bod yn barod i drafod unrhyw fater a helpu ei datrus.

A fyddech chi’n annog eraill i ymgeisio am ysgoloriaeth y Coleg Cymraeg a pham? Byddem yn bendant. Mae’r elfen ariannol yn bwysig iawn i fyfyrwyr, ond mae hefyd yn annogaeth bositif i bobl i astudio trwy gyfrwng y Gymraeg .

Pam wnaethoch ymgeisio am fod yn llysgennad a beth ydych chi’n edrych ymlaen ato ar gyfer bod yn llysgennad: Teimlo ei fod yn gyfle i annog pobl ifanc i ystyried dilyn eu cwrs/cyfran o’r cwrs yn y Gymraeg ac yn teimlo ei fod yn gyfle i hyrwyddo budd dysgu trwy’r Gymraeg. Mae o hefyd yn gyfle i mi ddatblygu ymhellach fy sgiliau cyfathrebu a chyflwyno deunydd i eraill. Rwyf yn edrych ymlaen at drafod a datblygu syniadau ar sut i hyrwyddo neges y Coleg Cenedlaethol. Trwy cydweithio rwy’n gobeithio byddwn yn llwyddo i annog fwy o fyfyrwir i ddewis  astudio trwy’r Gymraeg

Beth da chi’n mwynhau fwyaf am fod yn y brifysgol (yng Nghymru): Rwyf yn mwynhau yr elfen cymdeithasol o fywyd y Brifysgol, mae’r croeso ar cyfeillgarwch gan fyfyriwr a darlithwyr wedi bod yn arbennig ac er i mi ond fod yno am un tymor rwyf yn teimlo yn gatrefol yn eu plith yn barod. Mae pawb wedi bod yn groesawgar iawn.

Diddordebau: Perfformio, Clybiau Ffermwyr Ifanc, gwylio perfformiadau byw.

Hoff bethau: Cymdeithasu gyda ffrindiau, Gwylio rygbi, Sgio a Bwyta

Cas bethau: Anrhefn

Hoff raglen/ffilm Gymraeg: Mae yna gymaint i ddewis ohono ond yr rhai sydd yn sefyll allan i mi yw cyfres C’mon Midffild, Compasionate a Teulu a’r ffilm “Martha Jac a Sianco” ac rwyf hefyd yn ffan o “Pobol y Cwm”.

Unrhyw wybodaeth ddiddorol arall amdanoch!: Arddangos Gwartheg De Ddyfnaint yn sioeau lleol a Chenedlaethol

Dyfyniad gorau: (unrhyw iaith!!) “Oni heuir ni fedir “

Dafydd James