Newyddion

Frances Bather

Prifysgol Caerdydd: Cwrs Cymraeg BA (Blwyddyn 1)

Dod yn wreiddiol: Dwi’n dod o Gogledd Cymru- byw yn Llangollen fy holl bywyd

Ysgol/Coleg ar gyfer Lefel A: Coleg Cambria Ial

Pam dewis astudio’r pwnc gradd: Rydw i eisiau cadw’r iaith mewn fy mywyd gan fy mod i’n dod o teulu di-gymraeg, ac hefyd eisiau cael swydd lle rydw i’n gallu siarad ac hyrwyddo’r iaith o hyd.

Pam dewis astudio yn y Gymraeg: i gadw’r iaith i fynd, ac hefyd dwi’n mwynhau dysgu yr iaith Gymraeg yn well.

Beth yw’r peth gorau am astudio cwrs trwy’r Gymraeg: i sefyll allan yn y Brifysgol ac mae’n helpu fi ddysgu yn well fy mod i’n gallu ysgrifennu a siarad mewn Cymraeg.

Unrhyw gyngor i ddarpar fyfyrwyr sy’n poeni am astudio trwy’r Gymraeg:Peidiwch a poeni achos mae llawer o gefnogaeth.

A fyddech chi’n annog eraill i ymgeisio am ysgoloriaeth y Coleg Cymraeg a pham? Yn bendant! Mae’n gyfle gwych i gael arian ychwanegol i helpu gyda astudio yn Prifysgol ac helpu datblygu eich Cymraeg.

Pam wnaethoch ymgeisio am fod yn llysgennad a beth ydych chi’n edrych ymlaen ato ar gyfer bod yn llysgennad: Achos rwyn angerddol iawn am yr iaith ac eisiau helpu eraill datblygu’r iaith nhw a fi hefyd, ac i cael hwyl mewn cymuned wych!

Beth da chi’n mwynhau fwyaf am fod yn y brifysgol (yng Nghymru): Byw yn y brif ddinas yn wych! Ac hefyd dwi’n gallu cyfathrebu yn yr iaith Gymraeg yn bron iawn bob man yn rhywbeth ychwanegol dwyt ti ddim yn gael yn prifysgolion Lloegr

Diddordebau: Rwy'n aelod o grwp Girl Guiding- rhan o’r grwp hyn o’r enw Rangers, hefyd rydw i’n hoffi nofio bob wythnos i gadw’n iach

Hoff bethau: Fy hoff pethau i wneud ydy cael hwyl gyda fy ffrindiau- fel arfer yn chwarae gemau fel ‘throw throw avocado’.

Cas bethau: Coginio! Nid ydw i’n hoff iawn o goginio o gwbl, rwy’n ofnadwy!!

Hoff raglen/ffilm Gymraeg: wrth gwrs - Pobol y Cwm! Rwy’n rhoi o ymlaen bron iawn bob nos yn y cefndir i ymlacio

Unrhyw wybodaeth ddiddorol arall amdanoch: Rydw i wedi cwblhau DOFE (Duke of Edinburgh Awards) pob un efydd, arian ac aur

Dyfyniad gorau: (unrhyw iaith): “I’ll have a pint. Of wine”.

Frances Bather