Newyddion

Celyn-Mai Clement

Prifysgol Bangor: Rheoli Busnes a Marchnata gyda blwyddyn ar leoliad (Blwyddyn 1)

Dod yn wreiddiol: Penygroes, Sir Gâr

Ysgol/Coleg ar gyfer Lefel A: Coleg Sir Gâr

Pam dewis astudio’r pwnc gradd: Mi wnes i fwynhau astudio cwrs busnes BTEC yn y coleg ac yn awyddus i ddysgu mwy am y byd busnes a’r tyfiant y gwelir yn ogystal â’r newidiadau digidol.

Pam dewis astudio yn y Gymraeg: Gan ei fod yn cynnig cyfleoedd ychwanegol ond hefyd mae’n dangos i gyflogwyr fy mod yn hyblyg wrth weithio’n ddwyieithog. Rwy’n Cymraeg iaith gyntaf ac yn ei gweld yn haws i ysgrifennu a thrafod yn y Gymraeg.

Beth yw’r peth gorau am astudio cwrs trwy’r Gymraeg: Mae’r dosbarthiadau yn llai yn lle cael dros 100 mewn un ddarlith mae tua 5 ohonom ni sy’n gwneud y darlithoedd yn fwy diddorol gan ei fod yn fwy rhyngweithiol a haws gofyn cwestiwn.

Unrhyw gyngor i ddarpar fyfyrwyr sy’n poeni am astudio trwy’r Gymraeg: Mae yna lawer o gefnogaeth wrth astudio yn y Gymraeg, mae’r darlithwyr yn ddigon parod i helpu ond hefyd mae cyfle i chi cael tiwtor personol sy’n siarad Cymraeg sydd yn gwneud i chi teimlo’n fwy cyfforddus i siarad efo nhw.

A fyddech chi’n annog eraill i ymgeisio am ysgoloriaeth y Coleg Cymraeg a pham? Byddwn, os da chi’n astudio rhan o’r cwrs yn Gymraeg neu eich cwrs cyfan gwnewch y cais am ysgoloriaeth gan ei fod yn rhoi hwb ariannol i chi: sydd yn bob tro yn elfen bositif.

Pam wnaethoch ymgeisio am fod yn llysgennad a beth ydych chi’n edrych ymlaen ato ar gyfer bod yn llysgennad: Roeddwn yn llysgennad yn y coleg a wnaeth hyn rhoi llawer o gyfleoedd i mi ond hefyd roeddwn yn mwynhau creu’r cynnyrch ar gyfer y cyfryngau cymdeithasol gan ei fod yn annog mi i fod yn fwy creadigol a hyderus.

Beth da chi’n mwynhau fwyaf am fod yn y brifysgol (yng Nghymru): Byw yn llety siaradwyr Cymraeg efo 7-person sy’n treial troi fi’n gog. Hefyd, mae'r darlithoedd Cymraeg yn galluogi ni wneud cysylltiadau rhai eraill sy’n medru siarad Cymraeg.

Diddordebau: Dringo a gwneud bouldering, Darllen, Gwylio rygbi, Gwirfoddoli efo St John Ambulance Cymru.

Hoff bethau: Y Gweilch, Siocled, Gwrando ar cerddoriaeth, Gyrru, Socieleiddio.

Cas bethau: Y Scarlets, Pobl sydd ddim yn diffodd ei golau llachar pan yn gyrru tuag atoch, Cig a llefrith, Pry cop, Hoff raglen/ffilm Gymraeg:, Iaith ar daith, Jonathan, a’r clwb rygbi

Unrhyw wybodaeth ddiddorol arall amdanoch: Dwi’n fegan a ma da fi hyperflexibility yn fy nhraed. Dwi wedi cwblhau fy Ngwobr Dug Caeredin Aur.

Dyfyniad gorau: (unrhyw iaith): Unrhyw dyfyniad ma Nigel Owens di dweud ar y cae rygbi tra’n dyfarnu ond un o’r rhai gorau yw: “There’s no need to call me sir, I’m from West Wales.”

Celyn-Mai Clement