Newyddion

Elen Wyn Jones

Prifysgol Abertawe: Cwrs Cymraeg, Y Cyfryngau a Chysylltiadau Cyhoeddus

Dod yn wreiddiol: Ynys Môn

Ysgol/Coleg ar gyfer Lefel A: Ysgol Syr Thomas Jones, Amlwch

Pam dewis astudio’r pwnc gradd: Rydwyf wrth fy modd gyda’r Gymraeg a’r cyfryngau ac yn caru’r ffaith fy mod yn cael dysgu sgiliau newydd yn y meysydd hyn yn ddyddiol.

Pam dewis astudio yn y Gymraeg: Mae gennyf ddiddordeb brwd yn y Gymraeg ac eisiau ehangu’r diddordeb hwnnw.

Beth yw’r peth gorau am astudio cwrs trwy’r Gymraeg: Cael defnyddio eich mamiaith bob dydd gan wneud cwrs rydych yn fwynhau.

Unrhyw gyngor i ddarpar fyfyrwyr sy’n poeni am astudio trwy’r Gymraeg: Peidiwch â phoeni, mae camu tu hwnt i’ch ardal cyfforddus yn eich helpu i ddatblygu. Newch chi ddim difaru!

A fyddech chi’n annog eraill i ymgeisio am ysgoloriaeth y Coleg Cymraeg a pham? Byddaf yn argymell unrhyw fyfyriwr Cymraeg i ymgeisio am ysgoloriaeth y Coleg gan ei fod yn arian ychwanegol sy’n help mawr wrth astudio a byw o adref.

Pam wnaethoch ymgeisio am fod yn llysgennad a beth ydych chi’n edrych ymlaen ato ar gyfer bod yn llysgennad: Roeddwn eisiau her newydd a derbyn cyfle i geisio hybu’r iaith yn y Brifysgol a thu hwnt. Edrychaf ymlaen at gyfarfod pobl ifanc eraill ar hyd a lled Cymru.

Beth da chi’n mwynhau fwyaf am fod yn y brifysgol (yng Nghymru): Y cyfle gwych i gymdeithasu a dod i nabod llawer o bobl newydd a byw efo pobl Cymraeg eraill.

Diddordebau: Canu, perfformio, rhedeg ac ymarfer corff.

Hoff bethau: Fy nghwn, bwyd a chymdeithasu.

Cas bethau: Cig Oen

Hoff raglen/ffilm Gymraeg: Rownd a Rownd!!!

Unrhyw wybodaeth ddiddorol arall amdanoch: Rydwyf yn blogio/ flogiwr iechyd meddwl ac yn creu cynnwys yn fy amser sbâr.

Dyfyniad gorau: (unrhyw iaith): Cenedl heb iaith, Cenedl heb galon.

Elen Wyn Jones