Newyddion

Elin Aron Jones

Prifysgol Bangor: Cwrs Bydwreigaeth (Blwyddyn 1)

Pam dewis astudio’r pwnc gradd: Wedi bod eisiau gweithio fel bydwraig ers yn ifanc

Pam dewis astudio yn y Gymraeg: Gweithio yn y Gymraeg yn fy ardal leol

Beth yw’r peth gorau am astudio cwrs trwy’r Gymraeg: Y gallu i gyfathrebu ac egluro sefyllfaoedd i famau yn y Gymraeg. Creu ffrindiau newydd sydd hefyd yn gwnued y cwrs yn Gymraeg

Unrhyw gyngor i ddarpar fyfyrwyr sy’n poeni am astudio trwy’r Gymraeg: Does ddim rhaid i'r Cymraeg fod yn berffaith ac mae modd defnyddio termau yn Saesneg pan mae'n mynd yn anodd

A fyddech chi’n annog eraill i ymgeisio am ysgoloriaeth y Coleg Cymraeg a pham? Byswn

Pam wnaethoch ymgeisio am fod yn llysgennad a beth ydych chi’n edrych ymlaen ato ar gyfer bod yn llysgennad: Gan ei fod yn brofiad da, ac yn gyfle i mi ddatblygu fy hyder drwy wneud rol a all gael dylanwad positif ar unigolion eraill sydd yn yr un cwch a fi. 

Beth da chi’n mwynhau fwyaf am fod yn y brifysgol (yng Nghymru): Y cyfle i ddefnyddio'r Gymraeg yn gyson o ddydd i ddydd gyda cydweithwyr, cydfyfyrwyr a darlithwyr.

Diddordebau: Chwarae hoci, cerdded a cymdeithasu

Hoff bethau: Mynd am dro ar ddiwrnod braf

Cas bethau: Bod yn hwyr

Hoff raglen/ffilm Gymraeg: Rownd a Rownd

Unrhyw wybodaeth ddiddorol arall amdanoch: Gradd blaenorol yn Gaerdydd yn gwneud Cymdeithaseg a Chriminoleg

Elin Aron Jones