Newyddion

Beca Mai James

Prifysgol Abertawe: Cwrs Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Blwyddyn 2)

Dod yn wreiddiol: Waungilwen, ger Llandysul

Ysgol/Coleg ar gyfer Lefel A: Ysgol Bro Teifi 

Pam dewis astudio’r pwnc gradd: Mae gen i ddiddordeb mawr yn y byd gofal cymdeithasol gyda’r awydd i ddod yn Weithiwr Cymdeithasol fel swydd yn y dyfodol.

Pam dewis astudio yn y Gymraeg: Gan fy mod wedi gwneud fy addysg ysgol i gyd yn y Gymraeg, ac eisiau parhau hyn yn y Brifysgol wrth adeiladu ar fy ngwybodaeth, ennill profiad a mewnwelediad ynglŷn â gweithio yn y sector Gofal.

Beth yw’r peth gorau am astudio cwrs trwy’r Gymraeg: Rwy’n gallu teimlo’n hyderus wrth sgwennu a chyflwyno fy ngwaith yn fy iaith gyntaf.

Unrhyw gyngor i ddarpar fyfyrwyr sy’n poeni am astudio trwy’r Gymraeg: Cofiwch, bo yna gymorth yna oddi wrth y Brifysgol trwy gyfrwng y Gymraeg os ydych yn pryderu, mae’r Brifysgol wastad yn chwilio am fwy o siaradwyr Cymraeg, felly fydden nhw’n ddiolchgar bo chi eisiau astudio trwy’r Gymraeg.

A fyddech chi’n annog eraill i ymgeisio am ysgoloriaeth y Coleg Cymraeg a pham? Byddwn yn argymell gwneud cais am ysgoloriaeth gyda’r Coleg Cymraeg, gan ei fod wedi helpu i sicrhau fy mod yn gallu gwneud 40 credyd o fy ngwaith yn y Gymraeg, a chael fy nhalu i wneud.

Pam wnaethoch ymgeisio am fod yn llysgennad a beth ydych chi’n edrych ymlaen ato ar gyfer bod yn llysgennad: Fe wnes i gais i fod yn llysgennad i'r Coleg Cymraeg fel yr argymhellwyd i mi gan lysgennad blaenorol a fwynhaodd ei hamser fel llysgennad yn fawr ac roeddwn wrth fy modd â'r syniad o allu hysbysebu'r iaith Gymraeg i fyfyrwyr eraill. Dwi’n edrych ymlaen at allu dod i nabod llysgenhadon Cymreig eraill.

Beth da chi’n mwynhau fwyaf am fod yn y brifysgol (yng Nghymru): Roeddwn digon ffodus yn fy mlwyddyn gyntaf i greu ffrindiau newydd sydd hefyd yn siarad Cymraeg, ac dwi’n byw efo nhw nawr yn Abertawe, felly uwch bwynt wrth fod yn y brifysgol ynh Nghymru hyd yn hyn yw gallu creu atgofion bythgofiadwy a cheisio sgwrsio efo pawb yn ein hiaith gyntaf sef y Gymraeg.

Diddordebau: Siopa dillad, treulio amser gyda theulu a ffrindiau, cerdded y ci, darllen llyfrau newydd

Hoff bethau: Pepsi Max, ‘The Chase’ ar deledu, cerddoriaeth, machlud haul

Cas bethau: Clywed pobl yn bwyta (uch a fi), gyrrwyr araf,

Hoff raglen/ffilm Gymraeg: Priodas Pum Mil

Unrhyw wybodaeth ddiddorol arall amdanoch: Fe wnes ennill cyntaf dros Gymru yn yr Eisteddfod yn creu llun digidol o’r ddraig Cymru pan oeddwn yn ysgol gynradd.

Dyfyniad gorau: (unrhyw iaith): ‘Ti’n iawn fel wyt ti.’

Beca Mai James