Newyddion

David-Owain Leah

Prifysgol Caerdydd: Cwrs Newyddiaduraeth, Cyfathrebu a Gwleidyddiaeth

Dod yn wreiddiol: Y Drenewydd, Sir Drefaldwyn

Ysgol/Coleg ar gyfer Lefel A: Ysgol Uwchradd Caereinion 

Pam dewis astudio’r pwnc gradd: Mae gen i ddiddordeb mewn sut mae gwleidyddiaeth yn effeithio bywydau pawb yng Nghymru ac ar draws y byd, ac yn benodol sut mae cyfryngau yn chwarae rôl yn hyn. Yn y dyfodol rwy’n gobeithio dilyn gyrfa mewn newyddiaduraeth gwleidyddol a phan oeddwn yn edrych am gyrsiau yn y Chweched Ddosbarth, roedd y cwrs yma yn sefyll allan i mi am y rhesymau uchod, ac oherwydd roedd yn cynnwys modiwlau Cymraeg.

Pam dewis astudio yn y Gymraeg: Credaf bod astudiaethau dwyieithog (neu fwy) mor fuddiol i ddyfodol proffesiynol a phersonol oherwydd mae’n agor gymaint o ddrysau. Rwy’n gobeithio i ddilyn gyrfa newyddiadurol ar ôl y brifysgol ac yn fy marn i bydd cael gradd sy’n dangos fy ngallu newyddiadurol ac fy hyder a’m gallu ieithyddol hefyd. Mae yna gymaint o fanteision i ddysgu, siarad ac chofleidio mwy nag un iaith, a dydy Cymraeg ddim yn wahanol. Hefyd, trwy annog mwy o bobl i siarad yr iaith, mae cyrraedd gôl y Llywodraeth i cael 1M o siaradwyr erbyn 2050 yn fwyfwy tebygol!

Beth yw’r peth gorau am astudio cwrs trwy’r Gymraeg: Hyd yn oed yn fy nhymor cyntaf, rydw i wedi cael y siawns i ddatblygu cysylltiad a bond gyda grŵp o fyfyrwyr Cymraeg, tra creu amgylchedd dysgu cymdeithasol clyd ac agos. Hefyd, mae gen i fodiwlau lle mae fy narlithoedd a seminarau yn cael eu harwain trwy ieithoedd gwahanol, ond i mi mae hyn yn fuddiol. Er enghraifft, mae'n rhaid i mi ddeall fy holl waith a dehongli o ddarlith iaith Saesneg i gynhyrchu'r gwaith iaith Gymraeg yn nes ymlaen. Yn sicr, mae'n gymorth adolygu defnyddiol ac yn wych ar gyfer datblygu dealltwriaeth well o'ch gwaith.

Unrhyw gyngor i ddarpar fyfyrwyr sy’n poeni am astudio trwy’r Gymraeg: fel unigolyn sy’n dod o gefndir ddi-Gymraeg, rydw i’n adnabod y sialensau sy’n dod gyda ddilyn yrfa addysgol drwy iaith sy’n ddiarwybod i’ch gylch bersonol. Yn fy Mhrifysgol mae yna llwyth o rhwydwaith o gymorth sy’n cael eu ddarparu gan y prifysgol, myfyrwyr eraill ac wrth gwrs y Coleg, ac wrth gymryd y naid i mewn i radd iaith Cymraeg, rydech chi hefyd yn glanio yng nghanol y rhwydwaith yma.

A fyddech chi’n annog eraill i ymgeisio am ysgoloriaeth y Coleg Cymraeg a pham? Wrth gwrs!! Does dim byd negyddol amdano. Y siawns i gael arian am gwneud rhywbeth mae llawer ohonom wedi ‘neud trwy gydol ein yrfaoedd addysgol. Nid oes rhaid ymgeisio am ysgoloriaeth i astudio yn y Gymraeg yn y brifysgol, ond pam ddim? Mae cael yr arian ychwanegol mor ddefnyddiol i myfyrwyr. Ond, wrth gwrs, mae’r coleg yn fwy nag ysgoloriaeth, mae’r digwyddiadau a chymorth mae nhw yn gynnig yn rhan mawr hefyd.

Pam wnaethoch ymgeisio am fod yn llysgennad a beth ydych chi’n edrych ymlaen ato ar gyfer bod yn llysgennad: ymgeisiais i fod yn llysgennad i’r Coleg Cymraeg oherwydd rydw i eisiau ysbrydoli ac annog myfyrwyr i ddilyn gyrfa addysgol drwy’r Gymraeg, yn enwedig rheini sy’n ddod o gefndir ddi- Gymraeg fel fi. Rydw i yn edrych ymlaen i rannu’r neges bod astudio drwy’r iaith Gymraeg yn agor gymaint o ddrysau yma yng Nghymru a thu hwnt, ac yn fwy rwy’n edrych ymlaen i wneud hyn gyda llysgenhadon brwdfrydig arall.

Beth da chi’n mwynhau fwyaf am fod yn y brifysgol (yng Nghymru): Yma yng Nghymru mae’r ddewis o brifysgolion mor amrywiol- o’r arfordir yn Aberystwyth i’r bywyd yn y ddinas yma yng Nghaerdydd. Mae yna gymaint o gyfleoedd ar ein trothwy ni ac mae’n dda bod fwy-fwy o bobl yn ddechrau sylweddoli hyn- ac wrth gwrs mae cael y cyfle i astudio yn y famiaith yn bonws!

Diddordebau: Rwy’n llysieuol, coeliag ac mae gen i anoddefiad i lactos felly rydw i yn mwynhau coginio o fewn y cyfyngiadau yma. Rydw i hefyd yn berson cymdeithasol iawn felly rhan fwyaf o’r amser gallwch chi weld fi allan yng Nghaerdydd!

Hoff bethau: Espresso martinis (creu ac yfed!) a fy nghath

Cas bethau: darlithoedd 9yb

Hoff raglen/ffilm Gymraeg: Tylluan Wen

Unrhyw wybodaeth ddiddorol arall amdanoch: Mae gen i datŵs, llwyth o blanhigion ac dwi’n siarad Cymraeg, Saesneg, Sbaeneg, ychydig bach o Ffrangeg ac dwi’n dysgu hebraeg.

Dyfyniad gorau: (unrhyw iaith)

“You know what inspires me? Fearlessness, drive. I hate lazy people. Barbz stay in school, don’t you ever be lazy, don’t you ever complain about hard work. Work hard, it pays off. GRR” – nicki minaj

Neu

“my names Nadine coyle, from larkhill in derry born 15th of the 6th 85, making me a gemini..”- Nadine Coyle

David-Owain Leah