Newyddion

Rhodri Ifan Lewis

Prifysgol Aberystwyth: Cwrs Daearyddiaeth Ffisegol (Blwyddyn 1)

Dod yn wreiddiol: Tegryn/ Crymych – Sir Benfro

Ysgol/Coleg ar gyfer Lefel A: Ysgol y Preseli 

Pam dewis astudio’r pwnc gradd: Dwi o hyd wedi mwynhau daearyddiaeth ac yn bennaf yr ochr ffisegol ac hoffwn astudio a chael swydd ym maes y tywydd yn y dyfodol.

Pam dewis astudio yn y Gymraeg: Dwi’n teimlo’n llawer mwy cyfforddus ac yn gwneud yn well pan yr wyf yn astudio trwy fy mamiaith.

Beth yw’r peth gorau am astudio cwrs trwy’r Gymraeg: Y myfyrwyr sydd yn astudio gyda chi!

Unrhyw gyngor i ddarpar fyfyrwyr sy’n poeni am astudio trwy’r Gymraeg: Os ydych eisiau gwaith yma yng Nghymru, mae CV sy’n nodi eich gallu i weithio trwy ddwy iaith yn llawer mwy deiniadol a rydych fwy cyflogadwy nag unrhyw un sydd yn siarad un iaith yn unig!

A fyddech chi’n annog eraill i ymgeisio am ysgoloriaeth y Coleg Cymraeg a pham? Bydden Bydden Bydden!!!! Yn y brifysgol mae angen bob ceiniog arnoch ac mae’r broses o ymgeisio am ysgoloriaeth Coleg Cymraeg mor hawdd I’w gwblhau ac yn sicr werth e. os yw e o fewn eich gallu, pam ddim?

Pam wnaethoch ymgeisio am fod yn llysgennad a beth ydych chi’n edrych ymlaen ato ar gyfer bod yn llysgennad: I gwrdd a phobl newydd sydd yn medru’r iaith ac i hybu ein prifysgolion gwych!

Beth da chi’n mwynhau fwyaf am fod yn y brifysgol (yng Nghymru): Yn Pantycelyn mae yn hollol unigryw, rydym yn gweithio yn yr un lle ac yn cymdeithasu ac mynd allan i yfed wrth gwrs, ond yn cychwyn y sgwrs yn Gymraeg bob tro.

Diddordebau: teithio, pel-llaw, CFFI, Pel-droed, dyfarnnu,rygbi, cerdded,seiclo, tynnu’r gelyn, actio (bach o bob dim!)

Hoff bethau: siocled! Bwyd, cwrw a chwmni da

Cas bethau: Nadroedd

Hoff raglen/ffilm Gymraeg: c’mon midffild/ Gwaith cartref

Unrhyw wybodaeth ddiddorol arall amdanoch: Dwi wedi cael cap dros Gymru yn y gamp tynnu’r gelyn. Mae gennai gefnder sydd ychydig yn enwog yn Hollywood, sef Rhys Ifans!

Dyfyniad gorau (unrhyw iaith):

Myng-gu – “Am mla’n ma mynd”

Rhodri Ifan Lewis