Newyddion

Deio Sion Llewelyn Owen

Prifysgol Caerdydd: Cwrs Cymraeg a Gwleidyddiaeth (Blwyddyn 2)

Dod yn wreiddiol: Pwllheli

Ysgol/Coleg ar gyfer Lefel A: Coleg Meirion-Dwyfor

Pam dewis astudio’r pwnc gradd: Yn cyd-fynd hefo fy niddordebau ac yn arwain lawr fy llwybr gyrfa dewisiol

Pam dewis astudio yn y Gymraeg: Haws i ddeall y Gwaith gan fy mod wedi cael addysg Gymraeg ers ysgol feithrin ac yn haws o lawer i greu ffrindiau yn y brifysgol sydd â diddordebau tebyg.

Beth yw’r peth gorau am astudio cwrs trwy’r Gymraeg: Cymuned agosach o fyfyrwyr ac mae’r gefnogaeth yn fwy personnol gan nad oes cyn gymaint yn astudio drwy’r Gymraeg fel mae pethau ar hyn o bryd.

Unrhyw gyngor i ddarpar fyfyrwyr sy’n poeni am astudio trwy’r Gymraeg: ewch amdani, does gynno chi ddim byd i’w golli

A fyddech chi’n annog eraill i ymgeisio am ysgoloriaeth y Coleg Cymraeg a pham? Wrth gwrs! Mae’r pres ychwanegol yn help mawr pan mae’n do di brynnu teclynnau newydd, llyfrau neu hyd yn oed dripiau, a does dim rhaid gwneud llawer mwy na fyddech fel arfer os yn astudio drwy’r Gymraeg beth bynnag.

Pam wnaethoch ymgeisio am fod yn llysgennad a beth ydych chi’n edrych ymlaen ato ar gyfer bod yn llysgennad: i geisio cael mwy i astudio drwy’r Gymraeg a sylweddoli beth sydd i’w ennill drwy fyw bywyd Cymraeg yng Nghymru. Mae’n gyfle gwych hefyd i ddod i nabod myfyrwyr Cymraeg ar hyd a lled y wlad!

Beth da chi’n mwynhau fwyaf am fod yn y brifysgol (yng Nghymru): Cymuned da o fyfyrwyr, digon o lefydd difyr i ymweld ac addysg gwych drwy gyfrwng y Gymraeg

Diddordebau: Siopio, cymdeithasu, cerdded (weithiau) a coginio

Hoff bethau: bwyd, cymdeithasu, teithio a gneud dim byd

Cas bethau: Pobl sy’n dod at y bar heb feddwl am be’ ma’ nhw isio i yfad

Hoff raglen/ffilm Gymraeg: Tylluan Wen, heb os yn glasur Cymraeg.

Dyfyniad gorau: (unrhyw iaith): Be’ welai Largo’n dwad i’r top? Morforwyn brydferth fel lolipop

Deio Sion Llewelyn Owen