Newyddion

Lowri Wyn Powell

Prifysgol Bangor: Cwrs Addysg Gynradd gyda SAC (Blwyddyn 1)

Dod yn wreiddiol: Bancyfelin, Sir Gaerfyrddin

Ysgol/Coleg ar gyfer Lefel A: Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Myrddin

Pam dewis astudio’r pwnc gradd: Eisiau gwneud gwahaniaeth i fywydau plant drwy addysgu yng Nghymru.

Pam dewis astudio yn y Gymraeg: Roedd parhau i astudio yn fy mamiaith yn gam naturiol i mi wedi i mi dderbyn fy holl addysg drwy gyfrwng y Gymraeg. I mi roedd dewis cwrs yr oeddwn yn medru astudio yn Gymraeg yn holl bwysig gan fy mod yn gweld hi’n haws cyfathrebu fy syniadau drwy’r Gymraeg.

Beth yw’r peth gorau am astudio cwrs trwy’r Gymraeg: Medru cwblhau’r holl dasgau drwy’r Gymraeg a bod yn rhan o grŵp dysgu clos lle mae pawb yn adnabod ei gilydd.

Unrhyw gyngor i ddarpar fyfyrwyr sy’n poeni am astudio trwy’r Gymraeg: Ewch amdani! Chi’n dod i nabod pawb sydd yn eich darlithoedd chi gan bod chi’n griw cymharol fach. Mae’r darlithwyr hefyd yn dod i’ch adnabod chi’n dda ac eisiau gweld chi’n llwyddo.

A fyddech chi’n annog eraill i ymgeisio am ysgoloriaeth y Coleg Cymraeg a pham? Yn bendant! Mae’n gyfle grêt i ennill bach o arian ychwanegol sy’n help mawr yn y Brifysgol. Roedd derbyn y Brif Ysgoloriaeth yn fraint ac mae wedi bod o help mawr i mi.

Pam wnaethoch ymgeisio am fod yn llysgennad a beth ydych chi’n edrych ymlaen ato ar gyfer bod yn llysgennad: Fe wnes i ymgeisio i fod yn llysgennad er mwyn hyrwyddo addysg bellach drwy gyfrwng y Gymraeg. Rwy’n edrych ymlaen at ddennu sylw darpar myfyrwyr o’r buddion sydd o astudio rhan o’ch cwrs gradd drwy gyfrwng y Gymraeg.

Beth da chi’n mwynhau fwyaf am fod yn y brifysgol (yng Nghymru): Dwi’n mwynhau’r gymuned Gymraeg sy’n rhan o’r Brifsygol ym Mangor. Mae medru mynd allan i gymdeithasu yn nigwyddiadau UMCB a’r Cymric yn llawer o sbort.

Diddordebau: Chwarae’r Piano a’r Clarinet, mynychu Aelwyd JMJ a CFFI Penybont a nofio

Hoff bethau: Fy ngŵn, Rocky, Sam a Patrick!

Cas bethau: Cathod! (Dwi’n ofni nhw ers i mi gael fy ngrafu gen un pan o ni’n iau!!)

Hoff raglen/ffilm Gymraeg: Pobol y Cwm!!

Unrhyw wybodaeth ddiddorol arall amdanoch: Fe gefais lun wedi tynnu a’i arwyddo gyda’r chwaraewr rygbi Jonathan Davies a’r cyn chwaraewr Michael Phillips

Dyfyniad gorau: (unrhyw iaith): “Cenedl heb iaith, cenedl heb galon”

Lowri Wyn Powell