Newyddion

Meinir Roberts

Prifysgol GLLM Dolgellau: Cwrs gradd mewn Iechyd a Gofal (Blwyddyn 1)

Dod yn wreiddiol: o bentre bach O'r enw Penmachno. Ond yn byw yn Blaenau Ffestiniog rwan.

 

Pam dewis astudio’r pwnc gradd: wedi bod mewn gofal ers 12eg mynedd ag eisiau gwella fy hyn.

Pam dewis astudio yn y Gymraeg: achos Cymraeg ydi fy iaith gyntaf ag eisiau gallu teimlo mwy hyderus yn sgwennu yn Gymraeg.

Beth yw’r peth gorau am astudio cwrs trwy’r Gymraeg: does dim llawer yn astudio fy nghwrs yn Gymraeg felly mi wneith agor drysau i mi yn y dyfodol gobeithio.

Unrhyw gyngor i ddarpar fyfyrwyr sy’n poeni am astudio trwy’r Gymraeg: peidwch a phoeni… mae yna ddigonedd o help ar gael tuag at wneud hi'n broses 'smooth'

A fyddech chi’n annog eraill i ymgeisio am ysgoloriaeth y Coleg Cymraeg a pham? Byswn. Mae rhaid cadw’r iaith i fynd ac mae angen i bawb roi cynnig arni. Be’ sydd i’w golli?? Neitho bendant helpu eich hyder.

Pam wnaethoch ymgeisio am fod yn llysgennad a beth ydych chi’n edrych ymlaen ato ar gyfer bod yn llysgennad: I allu dangos fy'n hyn dwi yn gallu wneud hyn. Yr profiad o fod yn llysgennad. Erioed di neud dim byd fel hyn ond dwin edrych ymlaen yn arw.

Beth da chi’n mwynhau fwyaf am fod yn y brifysgol (yng Nghymru): yr brofiad ag yn dysgu petha newydd amdan fy'n hyn ag y gwaith.

Diddordebau: mynd am brydau neis o fwyd gyda fy nheulu bach. Cadw yn heini!!

Hoff bethau: Gwin? .. eistedd lawr efo panad ar ôl i’r plant fynd i gwely (a glasiad bach o win weithiau)!! Helpu pobol eraill. Pan mae fy ngenod yn hapus.

Cas bethau: prawns, pryfid, llygod

Hoff raglen/ffilm Gymraeg: Priodas pum mil

Unrhyw wybodaeth ddiddorol arall amdanoch: wnesi fynd i seland newydd am 2 flynedd i fyw ag gweithio, ag wnesi weithio mewn dipyn o swyddi wahannol. Codi ffrwythau, pacio pizza's !! Ag wnesi weithio mewn cartrefi hen bobol o gal profiad o syt mae nhw yn helpu ag edrych arol bobol mewn wlad arall.

Mae gen i ddwy o genod bach, 6 oed a 2 oed.

Dyfyniad gorau: (unrhyw iaith): Peint bach??

 

Meinir Roberts