Newyddion

Seren Russell

Prifysgol De Cymru (Perfformio a Chyfryngau)

Dod yn wreiddiol: Sir Bro Morgannwg

Ysgol/Coleg ar gyfer Lefel A: Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg

Pam dewis astudio’r pwnc gradd: Bwriadaf mynd ymlaen i weithio yn y diwydiant cyfryngau (S4C)

Pam dewis astudio yn y Gymraeg: Dwi’n falch i siarad yr iaith ac yn frwdfrydig i gadw’r gallu i’w siarad.

Beth yw’r peth gorau am astudio cwrs trwy’r Gymraeg: Mae’n fy ngalluogi i ddefnyddio’r iaith mor aml ag sy’n bosib yn ogystal â chreu ffrindiau Cymraeg newydd. Hefyd, bydd astudio trwy gyfrwng y Gymraeg yn helpu wrth mynd ymlaen i’r weithle yn y dyfodol.

Unrhyw gyngor i ddarpar fyfyrwyr sy’n poeni am astudio trwy’r Gymraeg: Ewch amdani! Mae cymaint o gefnogaeth ar gael er mwyn helpu chi cyrraedd eich nodau.

A fyddech chi’n annog eraill i ymgeisio am ysgoloriaeth y Coleg Cymraeg a pham? Mae’r ysgoloriaeth yn caniatáu i chi cwrdd â phobl newydd yn ogystal â chryfhau eich hyder wrth ddefnyddio’r iaith a cheisio hybu ei ddefnydd o ddydd i ddydd. Mae’n gyfle anhygoel i ryngweithio ag eraill wrth leisio eich barn ynglŷn â’r iaith a’r gymuned Cymraeg.

Pam wnaethoch ymgeisio am fod yn llysgennad a beth ydych chi’n edrych ymlaen ato ar gyfer bod yn llysgennad: Ymgeisiais am lysgennad gan fy mod yn ai falch i siarad Cymraeg ac eisiau cyfrannu at hybu defnydd yr iaith. Fel unigolyn sydd yn dod o deulu lle nad yw’r iaith Cymraeg yn cael ei siarad adref, dwi’n deall y pryderon mae pobl yn dioddef ohono ynglŷn â safon ei iaith a hyd yn oed colli’r iaith ar ôl gorffen ysgol. Rydw i eisiau helpu eraill parau i ddefnyddio’r iaith mewn bywyd pobl dydd a darparu cefnogaeth i unrhyw un sydd ei hangen.

Beth da chi’n mwynhau fwyaf am fod yn y brifysgol (yng Nghymru): Rydw i’n cwrdd a phobl sydd yn siarad Cymraeg yn aml, sydd yn creu cysylltiad syth rhyngddom ni. Yn ogsytal, mae astudio yng Nghymru yn fy ngalluogi i ddefnyddio’r iaith er mwyn darganfod mwy o gyfleoedd o ddiwgwyddiaidau cymdeithasol i brofiad gwaith.

Diddordebau: Mae fy niddordebau yn cynnwys canu, coginio, rhedeg, cymdeithasu a threilio amser gyda ffrindiau a theulu.

Hoff bethau: SIOCLED!!!

Cas bethau: Pry cop (ych a fi)

Hoff raglen/ffilm Gymraeg: Rhaglen - Fflam, Ffilm - Hedd Wyn a Tylluan Wen (Wrth gwrs)

Unrhyw wybodaeth ddiddorol arall amdanoch: Enillydd Côr Plant y Byd 2014 a Côr Cymru 2015.

Dyfyniad gorau: (unrhyw iaith): “Keep smiling, because life is a beautiful thing and there’s so much to smile about” – Marilyn Monroe

Seren Russell