Sut i Ymgeisio

Sut i Ymgeisio

Bydd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn recriwtio myfyrwyr i fod yn llysgenhadon y Coleg yn ystod tymor yr Hydref.

Bydd dau fyfyriwr yn cael eu dewis o bob prifysgol yng Nghymru, ac yn ddelfrydol hoffem dderbyn ceisiadau oddi wrth fyfyrwyr sydd ym mlynyddoedd 1 neu 2 yn y brifysgol.

Os oes diddordeb gen ti mewn bod yn llysgennad, darllen y swydd ddisgrifiad isod a llenwa'r ffurflen gais a'i hanfon at l.bulman@colegcymraeg.ac.uk neu trwy law y swyddog cangen.

Gwna'n siwr dy fod yn arbed y ffurflen gais cyn mynd ati i'w chwblhau.  Bydd angen Adobe Reader i ddarllen y ffurflenni isod. Os yn defnyddio cyfrifiadur Apple Mac, defnyddia Adobe Reader yn hytrach na "Preview". Dyma ddolen allanol fydd yn eich galluogi i lawrlwytho Adobe Reader.  

2 Tachwedd 2015 yw'r dyddiad cau ond os oes unrhyw ymholiadau pellach, cysyllta gyda'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol trwy ffonio 01267 610400.