Sgiliau Iaith

Tystysgrifau Sgiliau Iaith y Coleg

Mae'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn cydlynu nifer o gynlluniau sydd â'r nod o ddatblygu sgiliau ieithyddol myfyrwyr:

  • Tystysgrif Sgiliau Iaith (TSI) - tystysgrif sy'n dangos gallu myfyrwyr i gyfathrebu ar lafar ac yn ysgrifenedig ac yn broffesiynol drwy gyfrwng y Gymraeg.
  • Tystysgrif Cymhwysedd Iaith i Athrawon (TCA) - tystysgrif sy'n cydnabod lefel sgiliau ieithyddol darpar athrawon. 
  • Cynllun Colegau Cymru - fframwaith ar gyfer addysgu'r Gymraeg fel ail iaith i hyfforddeion sy'n dilyn cyrsiau hyfforddiant athrawon cynradd. Cyflwynir tystysgrif ar ddiwedd eu cwrs yn nodi lefel eu sgiliau ieithyddol yng nghyd-destun dysgu ac addysgu.

Ceir mwy o wybodaeth am y cynlluniau unigol yma drwy glicio ar y dolenni ar y dde.