Cefnogi Sgiliau Iaith Athrawon

Adnoddau Rhyngweithiol Iaith y Dystysgrif Cymhwysedd Iaith i Athrawon
Adnoddau Rhyngweithiol Iaith y Dystysgrif Cymhwysedd Iaith i Athrawon

Cyfres o adnoddau a ddatblygwyd i gefnogi ymgeiswyr y Dystysgrif Cymhwysedd Iaith i Athrawon ond maent ar gael i unrhyw un fyddai'n dymuno datblygu eu sgiliau iaith ar gyfer y dosbarth. 

Dysgu Mwy
Adnoddau Cefnogol i Athrawon Ail Iaith
Adnoddau Cefnogol i Athrawon Ail Iaith

Cyfres o fatiau iaith sydd wedi eu cynllunio i gynorthwyo athrawon ail iaith i gyflwyno patrymau iaith Gymraeg yn y dosbarth. 

Dysgu Mwy
Cyn Bapurau Arholiad y Dystysgrif Cymhwysedd Iaith i Athrawon
Cyn Bapurau Arholiad y Dystysgrif Cymhwysedd Iaith i Athrawon

Cyn bapurau arholiad ysgrifenedig Y Dystysgrif Cymhwysedd Iaith i Athrawon

Dysgu Mwy
Gloywi Iaith ar gyfer y dosbarth
Gloywi Iaith ar gyfer y dosbarth

Cyfres o adnoddau hylaw i loywi iaith ar gyrsiau hyfforddi cychwynnol athrawon. Gall y deunydd gael ei ddefnyddio gan athrawon newydd gymhwyso ac athrawon profiadol i wirio adnoddau a chynlluniau gwersi ac i gyflwyno rheolau iaith yn y dosbarth.

Dysgu Mwy