Cynllun Colegau Cymru

Tystysgrif i Athrawon (Ail Iaith)

Beth yw Cynllun Colegau Cymru?

Fframwaith ar gyfer addysgu’r Gymraeg fel ail iaith i hyfforddeion sy’n dilyn cyrsiau hyfforddiant athrawon cynradd (BA/BAdd a TAR) ac sy’n arwain at Statws Athro Cymwysedig [SAC] yw Cynllun Colegau Cymru.

Dilynir Cynllun Colegau Cymru ar draws y dair ganolfan sy’n cynnig Hyfforddiant Cychwynnol i Athrawon [HCA] sef:

  • Canolfan Gogledd a Chanolbarth Cymru ar gyfer Addysg a Hyfforddiant Athrawon (Prifysgol Aberystwyth a Phrifysgol Bangor)
  • Canolfan Addysg a Hyfforddiant Athrawon De-orllewin Cymru (Prifysgol Cymru: y Drindod Dewi Sant)
  • Canolfan De-ddwyrain Cymru ar gyfer Addysg a Hyfforddiant Athrawon (Prifysgol Metropolitan Caerdydd a Phrifysgol De Cymru).

Asesir lefel sgiliau iaith gymraeg y darpar athrawon yma drwy nifer o asesiadau penodol yn ystod y cyfnod hyfforddi. Disgwylir i bob myfyriwr gadw portffolio o'r asesiadau yma. Ar ddiwedd y cyfnod hyfforddi, bydd myfyrwyr sy'n dilyn cyrsiau hyfforddiant cychwynol i athrawon yn ennill Tystysgrif sy'n nodi lefel eu cyrhaeddiad (Cam 1 - Cam 3).

Yn ogystal, datblygwyd casgliad o adnoddau gwerthfawr i gyd fynd â'r cynllun yma. Gallai rhain fod o gymorth i unrhyw un sy'n cyflwyno iaith ar lawr y dosbarth.

Chwilotydd Cyrsiau

Mwy o wybodaeth

Cymorth Ariannol

Ysgoloriaethau