Tystysgrif Cymhwysedd Iaith i Athrawon

Cynllun Peilot

Beth yw'r Dystysgrif Cymhwysedd Iaith?

Prif nod y dystysgrif newydd hon yw cydnabod lefel sgiliau ieithyddol darpar athrawon (llafar ac ysgrifenedig) ynghyd â dangos eu gallu i addysgu drwy gyfrwng y Gymraeg yn hyderus yng nghyd-destun dysgu ac addysgu. 

Yn ystod 2016-17 mae cyfle i fyfyrwyr TAR Cynradd a myfyrwyr TAR Uwchradd sy'n dilyn eu cyrsiau drwy gyfrwng y Gymraeg ymgeisio am y Dystysgrif Cymhwysedd Iaith i Athrawon. Mae'r cynllun yn cael ei gydlynu gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol ar sail cais gan Lywodraeth Cymru yn 2014 i'r Cyngor Cyllido Addysg i ddatblygu a gweithredu tystysgrif cymhwysedd Hyfforddiant Cychwynnol Athrawon Cymraeg gyda’r nod o’i dyfarnu i bob athro arfaethedig a fydd yn dymuno dysgu trwy gyfrwng y Gymraeg.

Mae ymgeisio am y Dystysgrif yn fodd i fyfyrwyr i ddatblygu eu sgiliau iaith Gymraeg ysgrifenedig/llafar ac i adnabod gwerth y sgiliau hyn yn addysgol ac mewn gweithle cyfrwng Cymraeg/dwyieithog. 

Dyfernir y Dystysgrif ar dair gwahanol lefel:

  • Digonol
  • Da
  • Rhagorol.

Ceir grynodeb o'r safonau isod.