Tystysgrif Sgiliau Iaith Gymraeg

Beth yw'r Dystysgrif Sgiliau Iaith?

Tystysgrif Sgiliau Iaith (Mawrth 2020)

Mae arholiad ysgrifenedig y Dystysgrif Sgiliau Iaith ym mis Mai wedi ei gohirio fel canlyniad i’r argyfwng. Byddwn yn trafod yr opsiynau a sefyllfa ymgeiswyr pan fydd pethau wedi sefydlogi. 

 

Mae’r Dystysgrif wedi ei datblygu er mwyn galluogi myfyrwyr sy’n astudio yng Nghymru i ennill tystysgrif sy’n dangos tystiolaeth o’u sgiliau iaith, a’u gallu i weithio drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae llawer o gyflogwyr wedi datgan eu cefnogaeth i’r Dystysgrif , gan gynnwys ITV Cymru a Llywodraeth Cymru.

I ennill y Dystysgrif mae angen gwneud cyflwyniad llafar a chwblhau prawf ysgrifenedig sy’n cynnwys tair tasg. Cynhelir y prawf ysgrifenedig mewn prifysgolion ledled Cymru ar 6 Mai 2020 gyda'r cyflwyniadau llafar yn digwydd rhwng Rhagfyr 2019 a diwedd Mawrth 2020 ar ddyddiadau a bennir gan diwtoriaid Sgiliau Iaith y prifysgolion.

Mae’r dystysgrif yn agored i unrhyw fyfyriwr sy’n astudio mewn prifysgol yng Nghymru.

Cyflwynwyd y Dystysgrif am y tro cyntaf yn 2013, ac erbyn hyn mae dros 800 o fyfyrwyr wedi ei chyflawni. Roedd 296 o fyfyrwyr yn llwyddiannus eleni (2019), ac fe gafodd 101 ohonynt Ragoriaeth.

Dyfernir y Dystysgrif ar dair gwahanol lefel:

  • Llwyddo
  • Clod
  • Rhagoriaeth

Cliciwch am ddisgrifiadau manwl o'r safonau.