Tystysgrif Sgiliau Iaith Gymraeg

Beth yw'r Dystysgrif Sgiliau Iaith?

Mae’r Dystysgrif wedi ei datblygu er mwyn galluogi myfyrwyr sy’n astudio yng Nghymru i ennill tystysgrif sy’n dangos tystiolaeth o’u sgiliau iaith, a’u gallu i weithio drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae llawer o gyflogwyr wedi datgan eu cefnogaeth i’r Dystysgrif , gan gynnwys ITV Cymru a Llywodraeth Cymru.

I ennill y Dystysgrif mae angen gwneud cyflwyniad llafar a chwblhau prawf ysgrifenedig sy’n cynnwys tair tasg. Cynhelir y prawf ysgrifenedig mewn prifysgolion ledled Cymru ar 8 Mai 2019 gyda'r cyflwyniadau llafar yn digwydd rhwng Rhagfyr 2018 a diwedd Mawrth 2019 ar ddyddiadau a bennir gan diwtoriaid Sgiliau Iaith y prifysgolion. Dyddiad cau cofrestru ar gyfer 2019 yw 24 Hydref 2018.

Mae’r dystysgrif yn agored i unrhyw fyfyriwr sy’n astudio mewn prifysgol yng Nghymru. Mae ymgeisio am y Dystysgrif yn ofynnol i fyfyrwyr sy'n derbyn un o ysgoloriaethau'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Cyflwynwyd y Dystysgrif am y tro cyntaf yn 2013, ac erbyn hyn mae dros 800 o fyfyrwyr wedi ei chyflawni. Roedd 224 o fyfyrwyr yn llwyddiannus eleni (2018), ac fe gafodd 63 ohonynt Ragoriaeth.

Dyfernir y Dystysgrif ar dair gwahanol lefel:

  • Llwyddo
  • Clod
  • Rhagoriaeth

Cliciwch am ddisgrifiadau manwl o'r safonau.