Manteision y Dystysgrif

Manteision

Mae’r Dystysgrif yn gyfle euraidd i ennill cymhwyster sy’n brawf bod gennyt sgiliau yn yr iaith Gymraeg. Bydd yn dystiolaeth werthfawr i ddarpar gyflogwyr dy fod yn gallu cyfathrebu’n hyderus ac yn broffesiynol yn y Gymraeg, ar lafar ac yn ysgrifenedig. Does dim tâl am y  sesiynau paratoi sydd ar gynnig nac ychwaith am sefyll yr arholiad. 

Pan fyddi yn ymgeisio am swyddi yn y dyfodol felly, bydd gennyt:

  • dystiolaeth (a gydnabyddir gan y sector addysg uwch a chan gyflogwyr) o lefel eich sgiliau iaith Gymraeg 
  • ffordd o ddangos dy allu i gyfathrebu’n hyderus ac yn broffesiynol yn y Gymraeg mewn amrywiaeth o gyd-destunau a sefyllfaoedd 

Mae'r fideo isod yn amlinellu rhai o fanteision ennill y cymhwyster.