Yr Asesiadau

Yr Asesiadau

I ennill y Dystysgrif bydd gofyn i ti wneud cyflwyniad llafar (50% o'r marc terfynol) a sefyll prawf ysgrifenedig (50% o'r marc terfynol) sy’n cynnwys tair tasg. 

Dyddiad y prawf ysgrifenedig nesaf yw 6 Mai 2020, a chynhelir y cyflwyniadau llafar rhwng mis Rhagfyr 2019 a mis Mawrth 2020, ar ddyddiad a bennir gan diwtor iaith dy sefydliad. CBAC fydd yn gyfrifol am yr asesiadau a byddant yn cael eu cynnal yn dy brifysgol.

Er mwyn ennill y Dystysgrif mae'n rhaid llwyddo yn y dasg lafar a'r prawf ysgrifenedig.