Yr Asesiadau

Yr Asesiadau a'r Sesiynau Paratoi

I ennill y Dystysgrif bydd gofyn i ti wneud cyflwyniad llafar (50% o'r marc terfynol) a sefyll prawf ysgrifenedig (50% o'r marc terfynol) sy’n cynnwys tair tasg. 

Dyddiad y prawf ysgrifenedig nesaf yw 10 Mai 2017, a chynhelir y cyflwyniadau llafar rhwng mis Rhagfyr 2016 a mis Mawrth 2017, ar ddyddiad a bennir gan diwtor iaith dy sefydliad. CBAC fydd yn gyfrifol am yr asesiadau a byddant yn cael eu cynnal yn dy brifysgol.

Er mwyn ennill y Dystysgrif mae'n rhaid llwyddo yn y dasg lafar a'r prawf ysgrifenedig. 

Mae'r Coleg yn trefnu cyfres o weithdai a sesiynau paratoi ar gyfer yr asesiadau ym mhob prifysgol lle bo myfyrwyr yn dymuno ymgeisio am y Dystysgrif. Nod y sesiynau hyn yw cynnig cefnogaeth i ti baratoi ar gyfer gwahanol elfennau'r arholiad a'r asesiad llafar.  

Am wybodaeth bellach ynglŷn â'r gweithdai a'r sesiynau paratoi yn y prifysgolion unigol cysyllta â Swyddog Cangen dy brifysgol.  

Yn ogystal â sesiynau wyneb yn wyneb gyda thiwtoriaid profiadol, mae hefyd casgliad o adnoddau dysgu ar-lein ar gael er mwyn rhoi cymorth i ti baratoi ac adolygu ar gyfer y dasg lafar a'r arholiad ysgrifenedig. Mae'r casgliad yn cynnwys gweithgareddau rhyngweithiol a gweithgareddau papur ynghyd â chanllawiau a chlipiau fideo i dy gynorthwyo i baratoi ar gyfer y dasg lafar.

Y Cyflwyniad Llafar

Manylion pellach

Y Prawf Ysgrifenedig

Manylion pellach

Adnoddau Cefnogol

Manylion pellach