Y Cyflwyniad Llafar

Y Cyflwyniad Llafar

Cynhelir yr asesiadau llafar rhwng mis Rhagfyr 2019 a mis Mawrth 2020, ar ddyddiad a bennir gan dy diwtor sgiliau iaith.

Byddi yn cyflwyno i banel o ddau; dy diwtor iaith ac asesydd allanol a benodir gan CBAC. Bydd angen i ti roi cyflwyniad hyd at saith munud o hyd, ac ateb cwestiynau ar sail y cyflwyniad (oddeutu 8 munud o hyd).

Bydd y cyflwyniad llafar werth 50% o'r marciau terfynol.