Astudio Drwy Gyfrwng y Gymraeg

Pam astudio drwy'r Gymraeg?

Erbyn heddiw, mae myfyrwyr yn gallu astudio dros 1,000 o gyrsiau yn rhannol neu’n gyfan gwbl drwy gyfrwng y Gymraeg.

Mae modd astudio meysydd mor amrywiol â Meddygaeth, Newyddiaduraeth, Gwleidyddiaeth a Daearyddiaeth yn rhannol drwy gyfrwng y Gymraeg

Ceir nifer o fanteision dros ddewis astudio cwrs prifysgol yn rhannol neu’n gyfan gwbl drwy gyfrwng y Gymraeg:

  • Arian ychwanegol
  • Grwpiau llai a mwy o sylw
  • Perthynas well gyda darlithwyr a chyd-fyfyrwyr
  • Cyfle i ddatblygu terminoleg ddwyieithog mewn maes arbenigol
  • Datblygu sgiliau dwyieithog a fydd o fantais wrth chwilio am swydd
  • Cwblhau 10 diwrnod o brofiad gwaith yng Nghymru a thu hwnt
  • Cyfle i astudio tuag at Dystysgrif Sgiliau Iaith y Coleg Cymraeg.

Mae pobl sy’n gallu siarad ac ysgrifennu Cymraeg yn ennill bron i 11% yn uwch ar gyfartaledd (Gyrfa Cymru)

Prosbectws

Prosbectws

Chwilotydd Cyrsiau

Chwilio am Gwrs