Chwilio am Gwrs

Chwilio am gwrs cyfrwng Cymraeg mewn prifysgol yng Nghymru?

Chwilio am Gwrs

Defnyddia’r chwilotydd cyrsiau i ganfod a yw’r cwrs ti’n bwriadu ei astudio yn cael ei gynnig trwy gyfrwng y Gymraeg. Bydd y chwilotydd hefyd yn dangos a yw’r cwrs yn gymwys ar gyfer un o ysgoloriaethau’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Naill ai defnyddia'r bocs "chwilio yn gyflym" i chwilio am dy gwrs neu glicia ar un o'r prifysgolion a dilyn y camau priodol. Mewn 3 cham syml, fe elli ddarganfod a yw'r cwrs ti'n bwriadu ei ddilyn yn y brifysgol ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg!

Chwilio am gwrs

chwilio yn gyflym

ffiltro yn ôl:
Prif Ysgoloriaethau
Ysgoloriaethau Cymhelliant
Ysgoloriaethau Salesbury
Yn chwilio am Astudiaethau Ffilm ym mhob sefydliad a phob pwnc
ailosod

Cyrsiau

Eich dewis cyfredol
19
cam 3/3
 • Prifysgol Bangor
  BA Astudiaethau Ffilm
  33 %
  UCAS: W620
 • Prifysgol Bangor
  BA Astudiaethau Ffilm A Ffrangeg
  68 %
  Prif Ysgoloriaeth neu Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: PR31
 • Prifysgol Bangor
  BA Astudiaethau Ffilm A Hanes
  91 %
  Prif Ysgoloriaeth neu Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: P3V1
 • Prifysgol Bangor
  BA Astudiaethau Ffilm A Hanes Cymru
  41 %
  Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: VP23
 • Prifysgol Bangor
  BA Astudiaethau Ffilm A Llenyddiaeth Saesneg
  41 %
  UCAS: QP33
 • Prifysgol Bangor
  BA Astudiaethau Ffilm A Sbaeneg
  41 %
  UCAS: PR34
 • Prifysgol Aberystwyth
  BA Astudiaethau Ffilm a Theledu
  33 %
  UCAS: W620
 • Prifysgol Aberystwyth
  BA Astudiaethau Ffilm a Theledu
  100 %
  Prif Ysgoloriaeth neu Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: W621
 • Prifysgol Aberystwyth
  BA Astudiaethau Ffilm a Theledu / Celfyddyd Gain
  50 %
  Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: WW16
 • Prifysgol Aberystwyth
  BA Astudiaethau Ffilm a Theledu / Drama ac Astudiaethau Theatr
  44 %
  UCAS: WW64
 • Prifysgol Aberystwyth
  BA Astudiaethau Ffilm a Theledu / Llenyddiaeth Saesneg
  50 %
  Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: QW36
 • Prifysgol Bangor
  BA Astudiaethau Ffilm Ac Almaeneg
  59 %
  UCAS: PR32
 • Prifysgol Bangor
  BA Astudiaethau Ffilm Ac Iaith Saesneg
  58 %
  UCAS: PQ3J
 • Prifysgol Bangor
  BA Cerddoriaeth Ac Astudiaethau Ffilm
  64 %
  UCAS: WW36
 • Prifysgol Aberystwyth
  BA Cymraeg / Astudiaethau Ffilm a Theledu
  100 %
  Prif Ysgoloriaeth neu Ysgoloriaeth Cymhelliant
  Ysgoloriaeth William Salesbury
  UCAS: QWM6
 • Prifysgol Aberystwyth
  BA Drama ac Astudiaethau Theatr / Astudiaethau Ffilm a Theledu
  100 %
  Prif Ysgoloriaeth neu Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: WWP4
 • Prifysgol Bangor
  BA Hanes Gydag Astudiaethau Ffilm
  61 %
  UCAS: V1W6
 • Prifysgol Bangor
  BA Iaith Saesneg Gydag Astudiaethau Ffilmiau
  33 %
  UCAS: Q3WP
 • Prifysgol Aberystwyth
  BA Senograffeg a Dylunio Theatr / Astudiaethau Ffilm a Theledu
  28 %
  UCAS: WP43
  • Rhestr Cyrsiau Cymwys

   Mae modd lawr lwytho rhestr o'r holl gyrsiau sy'n gymwys ar gyfer ysgoloriaethau'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol isod (noder bod y rhestr yn cael ei diweddaru'n fisol)

   Ymwrthodiad

   Mae’r wybodaeth sydd yn y chwilotydd cyrsiau’n seiliedig yn uniongyrchol ar ddata a gyflwynwyd gan y prifysgolion. Ceir dolenni allanol i wefannau prifysgolion yn rhan o’r chwilotydd. Cyfrifoldeb y prifysgolion unigol yw’r dolenni a’r wybodaeth a nodir am y cyrsiau.