Chwilio am Gwrs

Chwilio am gwrs cyfrwng Cymraeg mewn prifysgol yng Nghymru?

Chwilio am Gwrs

Defnyddia’r chwilotydd cyrsiau i ganfod a yw’r cwrs ti’n bwriadu ei astudio yn cael ei gynnig trwy gyfrwng y Gymraeg. Bydd y chwilotydd hefyd yn dangos a yw’r cwrs yn gymwys ar gyfer un o ysgoloriaethau’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Naill ai defnyddia'r bocs "chwilio yn gyflym" i chwilio am dy gwrs neu glicia ar un o'r prifysgolion a dilyn y camau priodol. Mewn 3 cham syml, fe elli ddarganfod a yw'r cwrs ti'n bwriadu ei ddilyn yn y brifysgol ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg!

Chwilio am gwrs

chwilio yn gyflym

ffiltro yn ôl:
Prif Ysgoloriaethau
Ysgoloriaethau Cymhelliant
Ysgoloriaethau Salesbury
Yn chwilio am Athroniaeth ym mhob sefydliad a phob pwnc
ailosod

Cyrsiau

Eich dewis cyfredol
25
cam 3/3
 • Prifysgol Caerdydd
  BA Astudiaethau Crefyddol ac Athroniaeth
  33 %
  UCAS: VV65
 • Prifysgol Caerdydd
  BA Athroniaeth
  33 %
  Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: V500
 • Prifysgol Caerdydd
  BA Athroniaeth
  33 %
  Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS:
 • Prifysgol Bangor
  BA Athroniaeth a Chrefydd
  38 %
  UCAS: VV56
 • Prifysgol Bangor
  BA Athroniaeth a Chrefydd a Almaeneg
  37 %
  UCAS: VVR2
 • Prifysgol Bangor
  BA Athroniaeth a Chrefydd a Cherddoriaeth
  69 %
  Prif Ysgoloriaeth
  UCAS: VVW3
 • Prifysgol Bangor
  BA Athroniaeth a Chrefydd a Chymraeg
  69 %
  Prif Ysgoloriaeth
  UCAS: VVQ5
 • Prifysgol Bangor
  BA Athroniaeth a Chrefydd a Ffrangeg
  45 %
  UCAS: VVR1
 • Prifysgol Bangor
  BA Athroniaeth a Chrefydd a Hanes
  69 %
  Prif Ysgoloriaeth
  UCAS: VVV1
 • Prifysgol Bangor
  BA Athroniaeth a Chrefydd a Hanes Cymru
  19 %
  UCAS: VVV2
 • Prifysgol Bangor
  BA Athroniaeth a Chrefydd a Llenyddiaeth Saesneg
  19 %
  UCAS: 3VQV
 • Prifysgol Bangor
  BA Athroniaeth a Chrefydd a Sbaeneg
  19 %
  UCAS: VVR4
 • Prifysgol Bangor
  BA Athroniaeth a Chrefydd ac Eidaleg
  33 %
  UCAS: VVR3
 • Prifysgol Caerdydd
  BA Athroniaeth a Hanes
  33 %
  UCAS: VV15
 • Prifysgol Caerdydd
  BA Athroniaeth a Hanes yr Henfyd
  33 %
  UCAS: VV51
 • Prifysgol Caerdydd
  BA Athroniaeth ac Archaeoleg
  33 %
  Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: VV54
 • Prifysgol Caerdydd
  BA Athroniaeth ac Economeg
  33 %
  UCAS: VL51
 • Prifysgol Caerdydd
  BA Cerddoriaeth ac Athroniaeth
  33 %
  UCAS: VW53
 • Prifysgol Caerdydd
  BA Eidaleg ac Athroniaeth
  33 %
  Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: VR53
 • Prifysgol Caerdydd
  BA Ffrangeg ac Athroniaeth
  33 %
  Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: VR51
 • Prifysgol Caerdydd
  BA Gwleidyddiaeth ac Athroniaeth
  33 %
  UCAS: LV25
 • Prifysgol Caerdydd
  BA Iaith Saesneg ac Athroniaeth
  33 %
  UCAS: QV35
 • Prifysgol Caerdydd
  BA Llenyddiaeth Saesneg ac Athroniaeth
  33 %
  UCAS: VQ53
 • Prifysgol Caerdydd
  BA Sbaeneg ac Athroniaeth
  33 %
  Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: RV45
 • Prifysgol Caerdydd
  BA Y Gymraeg ac Athroniaeth
  83 %
  Prif Ysgoloriaeth
  UCAS: QV55
  • Rhestr Cyrsiau Cymwys

   Mae modd lawr lwytho rhestr o'r holl gyrsiau sy'n gymwys ar gyfer ysgoloriaethau'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol isod (noder bod y rhestr yn cael ei diweddaru'n fisol)

   Ymwrthodiad

   Mae’r wybodaeth sydd yn y chwilotydd cyrsiau’n seiliedig yn uniongyrchol ar ddata a gyflwynwyd gan y prifysgolion. Ceir dolenni allanol i wefannau prifysgolion yn rhan o’r chwilotydd. Cyfrifoldeb y prifysgolion unigol yw’r dolenni a’r wybodaeth a nodir am y cyrsiau.