Chwilio am Gwrs

Chwilio am gwrs cyfrwng Cymraeg mewn prifysgol yng Nghymru?

Chwilio am Gwrs

Defnyddia’r chwilotydd cyrsiau i ganfod a yw’r cwrs ti’n bwriadu ei astudio yn cael ei gynnig trwy gyfrwng y Gymraeg. Bydd y chwilotydd hefyd yn dangos a yw’r cwrs yn gymwys ar gyfer un o ysgoloriaethau’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Naill ai defnyddia'r bocs "chwilio yn gyflym" i chwilio am dy gwrs neu glicia ar un o'r prifysgolion a dilyn y camau priodol. Mewn 3 cham syml, fe elli ddarganfod a yw'r cwrs ti'n bwriadu ei ddilyn yn y brifysgol ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg!

Chwilio am gwrs

chwilio yn gyflym

ffiltro yn ôl:
Prif Ysgoloriaethau
Ysgoloriaethau Cymhelliant
Ysgoloriaethau Salesbury
Yn chwilio am Celf a Dylunio ym mhob sefydliad a phob pwnc
ailosod

Cyrsiau

Eich dewis cyfredol
13
cam 3/3
 • Prifysgol Metropolitan Caerdydd
  BSc Datblygu a Dylunio Gemau Cyfrifiadur
  5 %
  UCAS:
 • Prifysgol Bangor
  BSc Dylunio A Thechnoleg
  100 %
  Prif Ysgoloriaeth
  Ysgoloriaeth William Salesbury
  UCAS: X1WF
 • Prifysgol Metropolitan Caerdydd
  BSc Dylunio a Thechnoleg Bensaernïol
  33 %
  Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: W290
 • Prifysgol Metropolitan Caerdydd
  BSc Dylunio Cynhyrchion
  33 %
  Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: W241
 • Prifysgol Metropolitan Caerdydd
  BA Dylunio Cynhyrchion
  33 %
  UCAS: W240
 • Prifysgol Bangor
  BSc Dylunio Cynnyrch
  100 %
  Prif Ysgoloriaeth
  Ysgoloriaeth William Salesbury
  UCAS: W241
 • Prifysgol Metropolitan Caerdydd
  BA Dylunio Ffasiwn
  33 %
  UCAS:
 • Prifysgol De Cymru
  BA Dylunio Mewnol
  25 %
  UCAS: W250
 • Prifysgol De Cymru
  BA Dylunio Mewnol
  25 %
  UCAS: W252
 • Prifysgol Metropolitan Caerdydd
  BA Dylunio Mewnol
  33 %
  UCAS:
 • Prifysgol Aberystwyth
  BA Senograffeg a Dylunio Theatr
  22 %
  UCAS: W460
 • Prifysgol Aberystwyth
  BA Senograffeg a Dylunio Theatr / Astudiaethau Ffilm a Theledu
  28 %
  UCAS: WP43
 • Prifysgol Aberystwyth
  BA Senograffeg a Dylunio Theatr / Drama ac Astudiaethau Theatr
  39 %
  Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: W432
  • Rhestr Cyrsiau Cymwys

   Mae modd lawr lwytho rhestr o'r holl gyrsiau sy'n gymwys ar gyfer ysgoloriaethau'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol isod (noder bod y rhestr yn cael ei diweddaru'n fisol)

   Ymwrthodiad

   Mae’r wybodaeth sydd yn y chwilotydd cyrsiau’n seiliedig yn uniongyrchol ar ddata a gyflwynwyd gan y prifysgolion. Ceir dolenni allanol i wefannau prifysgolion yn rhan o’r chwilotydd. Cyfrifoldeb y prifysgolion unigol yw’r dolenni a’r wybodaeth a nodir am y cyrsiau.