Chwilio am Gwrs

Chwilio am gwrs cyfrwng Cymraeg mewn prifysgol yng Nghymru?

Chwilio am Gwrs

Defnyddia’r chwilotydd cyrsiau i ganfod a yw’r cwrs ti’n bwriadu ei astudio yn cael ei gynnig trwy gyfrwng y Gymraeg. Bydd y chwilotydd hefyd yn dangos a yw’r cwrs yn gymwys ar gyfer un o ysgoloriaethau’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Naill ai defnyddia'r bocs "chwilio yn gyflym" i chwilio am dy gwrs neu glicia ar un o'r prifysgolion a dilyn y camau priodol. Mewn 3 cham syml, fe elli ddarganfod a yw'r cwrs ti'n bwriadu ei ddilyn yn y brifysgol ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg!

Chwilio am gwrs

chwilio yn gyflym

ffiltro yn ôl:
Prif Ysgoloriaethau
Ysgoloriaethau Cymhelliant
Ysgoloriaethau Salesbury
Yn chwilio am Cerddoriaeth ym mhob sefydliad a phob pwnc
ailosod

Cyrsiau

Eich dewis cyfredol
24
cam 3/3
 • Prifysgol Bangor
  BA Astudiaethau'r Cyfryngau A Cerddoriaeth
  80 %
  UCAS: PW33
 • Prifysgol Bangor
  BA Athroniaeth a Chrefydd a Cherddoriaeth
  69 %
  Prif Ysgoloriaeth neu Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: VVW3
 • Prifysgol Caerdydd
  BA Cerddoriaeth
  1 %
  UCAS: W300
 • Prifysgol Caerdydd
  BMus Cerddoriaeth
  20 %
  UCAS: W302
 • Prifysgol Bangor
  BA Cerddoriaeth
  100 %
  Prif Ysgoloriaeth neu Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: W300
 • Prifysgol Bangor
  BMus Cerddoriaeth
  100 %
  Prif Ysgoloriaeth neu Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: W302
 • Prifysgol Bangor
  BA Cerddoriaeth a Ffrangeg
  76 %
  Prif Ysgoloriaeth neu Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: RW13
 • Prifysgol Bangor
  BA Cerddoriaeth A Hanes A Hanes Cymru
  100 %
  Prif Ysgoloriaeth neu Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: WV32
 • Prifysgol Bangor
  BA Cerddoriaeth A Peirianneg Electronig
  55 %
  UCAS: W3H6
 • Prifysgol Bangor
  BA Cerddoriaeth A Sbaeneg
  50 %
  UCAS: WR34
 • Prifysgol Bangor
  BA Cerddoriaeth Ac Almaeneg
  68 %
  Prif Ysgoloriaeth neu Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: WR32
 • Prifysgol Bangor
  BA Cerddoriaeth ac Astudiaethau Creadigol
  100 %
  Prif Ysgoloriaeth neu Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: WW93
 • Prifysgol Bangor
  BA Cerddoriaeth Ac Astudiaethau Ffilm
  64 %
  UCAS: WW36
 • Prifysgol Caerdydd
  BA Cerddoriaeth ac Athroniaeth
  33 %
  UCAS: VW53
 • Prifysgol Bangor
  BA Cerddoriaeth Ac Eidaleg
  50 %
  UCAS: WR33
 • Prifysgol Bangor
  BA Cerddoriaeth Ac Ysgrifennu Creadigol
  64 %
  UCAS: WW38
 • Prifysgol Bangor
  BA Cymraeg A Cherddoriaeth
  100 %
  Prif Ysgoloriaeth neu Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: QW53
 • Prifysgol Bangor
  BA Cymraeg Creadigol Gyda Cherddoriaeth Boblogaidd
  100 %
  Prif Ysgoloriaeth neu Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: QW5H
 • Prifysgol Caerdydd
  BSc Ffiseg a Cherddoriaeth
  1 %
  UCAS: FW33
 • Prifysgol Bangor
  BA Hanes Cymru a Cherddoriaeth
  50 %
  UCAS: VW23
 • Prifysgol Caerdydd
  BA Mathemateg a Cherddoriaeth
  17 %
  UCAS: GW13
 • Prifysgol Caerdydd
  BA Mathemateg a Cherddoriaeth
  10 %
  UCAS: GW31
 • Prifysgol Bangor
  BSc Peirianneg Electronig a Cherddoriaeth
  55 %
  Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: H6W3
 • Prifysgol Caerdydd
  BA Y Gymraeg a Cherddoriaeth
  56 %
  UCAS: QW53
  • Rhestr Cyrsiau Cymwys

   Mae modd lawr lwytho rhestr o'r holl gyrsiau sy'n gymwys ar gyfer ysgoloriaethau'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol isod (noder bod y rhestr yn cael ei diweddaru'n fisol)

   Ymwrthodiad

   Mae’r wybodaeth sydd yn y chwilotydd cyrsiau’n seiliedig yn uniongyrchol ar ddata a gyflwynwyd gan y prifysgolion. Ceir dolenni allanol i wefannau prifysgolion yn rhan o’r chwilotydd. Cyfrifoldeb y prifysgolion unigol yw’r dolenni a’r wybodaeth a nodir am y cyrsiau.