Chwilio am Gwrs

Chwilio am gwrs cyfrwng Cymraeg mewn prifysgol yng Nghymru?

Chwilio am Gwrs

Defnyddia’r chwilotydd cyrsiau i ganfod a yw’r cwrs ti’n bwriadu ei astudio yn cael ei gynnig trwy gyfrwng y Gymraeg. Bydd y chwilotydd hefyd yn dangos a yw’r cwrs yn gymwys ar gyfer un o ysgoloriaethau’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Naill ai defnyddia'r bocs "chwilio yn gyflym" i chwilio am dy gwrs neu glicia ar un o'r prifysgolion a dilyn y camau priodol. Mewn 3 cham syml, fe elli ddarganfod a yw'r cwrs ti'n bwriadu ei ddilyn yn y brifysgol ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg!

Chwilio am gwrs

chwilio yn gyflym

ffiltro yn ôl:
Prif Ysgoloriaethau
Ysgoloriaethau Cymhelliant
Ysgoloriaethau Salesbury
Yn chwilio am Chwaraeon ym mhob sefydliad a phob pwnc
ailosod

Cyrsiau

Eich dewis cyfredol
32
cam 3/3
 • Prifysgol Metropolitan Caerdydd
  BA Astudiaethau Addysg a Chwaraeon ac Ymarfer Corff
  69 %
  Prif Ysgoloriaeth
  UCAS: XB39
 • Prifysgol Metropolitan Caerdydd
  BSc Astudiaethau Chwaraeon
  67 %
  Prif Ysgoloriaeth neu Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: C601
 • Prifysgol De Cymru
  BSc Astudiaethau Chwaraeon
  17 %
  UCAS: C604
 • Prifysgol Metropolitan Caerdydd
  BSc Astudiaethau Chwaraeon ac Addysg Gorfforol (dwyieithog)
  94 %
  Prif Ysgoloriaeth neu Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS:
 • Prifysgol De Cymru
  BSc Chwaraeon A Gwyddor Ymarfer
  6 %
  UCAS: C600
 • Prifysgol Bangor
  BSc Chwaraeon a Seicoleg Ymarfer Corff
  33 %
  Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: C680
 • Prifysgol Metropolitan Caerdydd
  BSc Chwaraeon ac Addysg Gorfforol
  67 %
  Prif Ysgoloriaeth neu Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: C604
 • Prifysgol Bangor
  BSc Chwaraeon, Iechyd Ac Addysg Gorfforol
  33 %
  Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: C651
 • Prifysgol Metropolitan Caerdydd
  BSc Cyflyru, Adfer a Thylino Chwaraeon
  33 %
  Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: C607
 • Prifysgol Bangor
  BA Cymraeg A Gwyddor Chwaraeon
  66 %
  Prif Ysgoloriaeth
  UCAS: CQ65
 • Prifysgol Metropolitan Caerdydd
  BSc Dadansoddi Perfformiad Chwaraeon
  56 %
  Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: C690
 • Prifysgol Metropolitan Caerdydd
  BSc Datblygu Chwaraeon
  44 %
  Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: C602
 • Prifysgol Bangor
  BA Eidaleg A Gwyddor Chwaraeon
  33 %
  Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: CR6H
 • Prifysgol Bangor
  BSc Gwyddor Chwaraeon
  33 %
  Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: C600
 • Prifysgol Bangor
  MSci Gwyddor Chwaraeon
  33 %
  Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: C607
 • Prifysgol Bangor
  BSc Gwyddor Chwaraeon (Gweithgareddau Awyr Agored )
  33 %
  Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: C602
 • Prifysgol Bangor
  MSci Gwyddor Chwaraeon (Gweithgareddau Awyr Agored )
  33 %
  Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: C609
 • Prifysgol Bangor
  BA Gwyddor Chwaraeon A Ffrangeg
  43 %
  Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: CR61
 • Prifysgol Bangor
  BA Gwyddor Chwaraeon Ac Almaeneg
  34 %
  Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: CR62
 • Prifysgol Metropolitan Caerdydd
  BSc Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff
  50 %
  Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: C600
 • PC Y Drindod Dewi Sant
  BSc Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff
  33 %
  Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: 125L
 • Prifysgol Aberystwyth
  BSc Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff
  6 %
  UCAS: C600
 • Prifysgol Aberystwyth
  BSc Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff (gyda blwyddyn integredig mewn diwydiant)
  6 %
  UCAS: C602
 • Prifysgol Bangor
  BSc Gwyddorau Chwaraeon Iechyd Ac Ymarfer
  33 %
  Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: CB69
 • Prifysgol Bangor
  MSci Gwyddorau Chwaraeon Iechyd Ac Ymarfer
  33 %
  Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: C608
 • Prifysgol Metropolitan Caerdydd
  BSc Hyfforddi Chwaraeon
  67 %
  Prif Ysgoloriaeth neu Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: C603
 • Prifysgol De Cymru
  BSc Hyfforddi Chwaraeon
  17 %
  UCAS: C612
 • PC Y Drindod Dewi Sant
  BA Rheolaeth Chwaraeon
  33 %
  Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: N871
 • PC Y Drindod Dewi Sant
  HND Rheolaeth Chwaraeon
  33 %
  Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS:
 • Prifysgol Metropolitan Caerdydd
  BSc Rheoli Chwaraeon
  56 %
  Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: CN62
 • Prifysgol Bangor
  BA Sbaeneg A Gwyddor Chwaraeon
  16 %
  UCAS: CR6K
 • PC Y Drindod Dewi Sant
  BSc Therapi Chwaraeon
  33 %
  Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: BC61
  • Rhestr Cyrsiau Cymwys

   Mae modd lawr lwytho rhestr o'r holl gyrsiau sy'n gymwys ar gyfer ysgoloriaethau'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol isod (noder bod y rhestr yn cael ei diweddaru'n fisol)

   Ymwrthodiad

   Mae’r wybodaeth sydd yn y chwilotydd cyrsiau’n seiliedig yn uniongyrchol ar ddata a gyflwynwyd gan y prifysgolion. Ceir dolenni allanol i wefannau prifysgolion yn rhan o’r chwilotydd. Cyfrifoldeb y prifysgolion unigol yw’r dolenni a’r wybodaeth a nodir am y cyrsiau.