Chwilio am Gwrs

Chwilio am gwrs cyfrwng Cymraeg mewn prifysgol yng Nghymru?

Chwilotydd Cyrsiau

Defnyddia’r chwilotydd cyrsiau i ganfod a yw’r cwrs ti’n bwriadu ei astudio yn cael ei gynnig trwy gyfrwng y Gymraeg. Bydd y chwilotydd hefyd yn dangos a yw’r cwrs yn gymwys ar gyfer un o ysgoloriaethau’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Naill ai defnyddia'r bocs "chwilio yn gyflym" i chwilio am dy gwrs neu glicia ar un o'r prifysgolion a dilyn y camau priodol. Mewn 3 cham syml, fe elli ddarganfod a yw'r cwrs ti'n bwriadu ei ddilyn yn y brifysgol ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg!

Chwilio am gwrs

chwilio yn gyflym

ffiltro yn ôl:
Prif Ysgoloriaethau
Ysgoloriaethau Cymhelliant
Ysgoloriaethau Salesbury
Yn chwilio am Cyfrifiadureg ym mhob sefydliad a phob pwnc
ailosod

Cyrsiau

Eich dewis cyfredol
23
cam 3/3
 • Prifysgol Aberystwyth
  BSc BSc Graffeg, Gweld a Gemau Cyfrifiadurol
  33 %
  Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: G450
 • Prifysgol Bangor
  BSc Cyfrifiadureg
  8 %
  UCAS: G400
 • Prifysgol Aberystwyth
  BSc Cyfrifiadureg
  33 %
  Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: G400
 • Prifysgol Metropolitan Caerdydd
  BSc Cyfrifiadureg
  5 %
  UCAS: G400
 • Prifysgol Aberystwyth
  BSc Cyfrifiadureg (gan gynnwys Hyfforddiant Diwydiannol a Phroffesiynol Integredig)
  33 %
  Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: G401
 • Prifysgol Aberystwyth
  BSc Cyfrifiadureg (gyda blwyddyn sylfaen)
  25 %
  UCAS:
 • Prifysgol Aberystwyth
  BSc Cyfrifiadureg / Ffiseg
  33 %
  Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: FG34
 • Prifysgol Aberystwyth
  BSc Cyfrifiadureg / Mathemateg
  33 %
  Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: GG14
 • Prifysgol Aberystwyth
  BSc Cyfrifiadureg a Deallusrwydd Artiffisial
  33 %
  Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: GG4R
 • Prifysgol Aberystwyth
  BSc Cyfrifiadureg a Deallusrwydd Artiffisial (a Hyfforddiant Diwydiannol a Phroffesiynol Integredig)
  33 %
  Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: GG47
 • Prifysgol Bangor
  BSc Cyfrifiadureg Ar Gyfer Busnes
  22 %
  UCAS: GN41
 • Prifysgol Aberystwyth
  BSC Cyfrifiadureg gyda Chymraeg
  51 %
  UCAS: G4Q5
 • Prifysgol Aberystwyth
  BSC Cyfrifiadureg gyda Chymraeg (Dechreuwyr)
  57 %
  UCAS: G4QM
 • Prifysgol Aberystwyth
  BSC Cyfrifiadureg gydag Almaeneg
  18 %
  UCAS: G4R2
 • Prifysgol Aberystwyth
  BSc Cyfrifiadureg y Rhyngrwyd a Gweinyddu Systemau
  7 %
  UCAS: H602
 • Prifysgol Aberystwyth
  BSc Cyfrifiadureg y Rhyngrwyd a Gweinyddu Systemau (Hyfforddiant Diwydiannol a Phroffesiynol Integredig)
  7 %
  UCAS: H603
 • Prifysgol Metropolitan Caerdydd
  BSc Datblygu a Dylunio Gemau Cyfrifiadur
  5 %
  UCAS:
 • Prifysgol Aberystwyth
  BSc Graffeg, Gweld a Gemau Cyfrifiadurol (a Hyfforddiant Diwydiannol a Phroffesiynol Integredig)
  33 %
  Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: G451
 • Prifysgol Bangor
  BEng Peirianneg Systemau Cyfrifiadurol
  11 %
  UCAS: H612
 • Prifysgol Bangor
  BSc Peirianneg Systemau Cyfrifiadurol
  11 %
  UCAS: H603
 • Prifysgol Bangor
  MEng Peirianneg Systemau Cyfrifiadurol
  14 %
  UCAS: H617
 • Prifysgol Bangor
  BSc Systemau Gwybodaeth Cyfrifiadurol
  11 %
  UCAS: I110
 • Prifysgol Bangor
  BSc Systemau Gwybodaeth Cyfrifiadurol i Fusnes
  28 %
  UCAS: IN00
  • Rhestr Cyrsiau Cymwys

   Mae modd lawr lwytho rhestr o'r holl gyrsiau sy'n gymwys ar gyfer ysgoloriaethau'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol isod (noder bod y rhestr yn cael ei diweddaru'n fisol)

   Ymwrthodiad

   Mae’r wybodaeth sydd yn y chwilotydd cyrsiau’n seiliedig yn uniongyrchol ar ddata Unistats a gyflwynwyd gan y prifysgolion. Ceir dolenni allanol i wefannau prifysgolion yn rhan o’r chwilotydd. Cyfrifoldeb y prifysgolion unigol yw’r dolenni a’r wybodaeth a nodir am y cyrsiau.

   © Atgynhyrchir deunydd hawlfraint HEFCE gyda chaniatâd Cyngor Cyllido Addysg Uwch Lloegr (HEFCE) a gellir ei ddefnyddio yn ei ffurf wreiddiol ar y wefan hon: http://unistats.direct.gov.uk. Mae pob hawlfraint a hawliau eraill sy'n ymwneud ag eiddo deallusol mewn unrhyw ddeunydd sydd ar wefan Unistats yn eiddo i HEFCE neu ei drwyddedwyr.  Telerau ac amodau Unistats - http://unistats.direct.gov.uk/cy/terms-of-use/