Chwilio am Gwrs

Chwilio am gwrs cyfrwng Cymraeg mewn prifysgol yng Nghymru?

Chwilotydd Cyrsiau

Defnyddia’r chwilotydd cyrsiau i ganfod a yw’r cwrs ti’n bwriadu ei astudio yn cael ei gynnig trwy gyfrwng y Gymraeg. Bydd y chwilotydd hefyd yn dangos a yw’r cwrs yn gymwys ar gyfer un o ysgoloriaethau’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Naill ai defnyddia'r bocs "chwilio yn gyflym" i chwilio am dy gwrs neu glicia ar un o'r prifysgolion a dilyn y camau priodol. Mewn 3 cham syml, fe elli ddarganfod a yw'r cwrs ti'n bwriadu ei ddilyn yn y brifysgol ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg!

Chwilio am gwrs

chwilio yn gyflym

ffiltro yn ôl:
Prif Ysgoloriaethau
Ysgoloriaethau Cymhelliant
Ysgoloriaethau Salesbury
Yn chwilio am Daearyddiaeth ym mhob sefydliad a phob pwnc
ailosod

Cyrsiau

Eich dewis cyfredol
27
cam 3/3
 • Prifysgol Aberystwyth
  BA Cymraeg / Daearyddiaeth
  97 %
  Prif Ysgoloriaeth neu Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: LQ75
 • Prifysgol Aberystwyth
  BA Cymraeg gyda Daearyddiaeth
  94 %
  Prif Ysgoloriaeth neu Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: Q5L7
 • Prifysgol Abertawe
  BSc Daearyddiaeth
  36 %
  Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: FL87
 • Prifysgol Bangor
  BA Daearyddiaeth
  33 %
  Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: L700
 • Prifysgol Abertawe
  BA Daearyddiaeth
  88 %
  Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: L700
 • Prifysgol Abertawe
  BSc Daearyddiaeth
  76 %
  Prif Ysgoloriaeth
  UCAS: F800
 • Prifysgol Aberystwyth
  BSc Daearyddiaeth
  66 %
  Prif Ysgoloriaeth neu Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: F801
 • Prifysgol Aberystwyth
  BSc Daearyddiaeth
  55 %
  Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: F800
 • Prifysgol De Cymru
  MGeog Daearyddiaeth
  2 %
  UCAS: 36B2
 • Prifysgol De Cymru
  BSc Daearyddiaeth
  3 %
  UCAS: F801
 • Prifysgol De Cymru
  BSc Daearyddiaeth
  2 %
  UCAS: 37X2
 • Prifysgol Bangor
  BSc Daearyddiaeth
  33 %
  Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: F800
 • Prifysgol Aberystwyth
  BA Daearyddiaeth / Gwleidyddiaeth Ryngwladol
  96 %
  Prif Ysgoloriaeth
  UCAS: LL7F
 • Prifysgol Aberystwyth
  BA Daearyddiaeth / Hanes
  97 %
  Prif Ysgoloriaeth neu Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: LVR1
 • Prifysgol Aberystwyth
  BA Daearyddiaeth / Hanes Cymru
  97 %
  Prif Ysgoloriaeth neu Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: LVT1
 • Prifysgol Abertawe
  BA Daearyddiaeth a Chymraeg
  87 %
  Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: FQ85
 • Prifysgol Abertawe
  BA Daearyddiaeth a Chymraeg
  88 %
  Prif Ysgoloriaeth
  UCAS: FQ85
 • Prifysgol Abertawe
  BSc Daearyddiaeth ac Astudiaethau Ewropeaidd
  30 %
  UCAS: F8R9
 • Prifysgol Abertawe
  BA Daearyddiaeth Ddynol
  44 %
  Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: L720
 • Prifysgol Aberystwyth
  BA Daearyddiaeth Ddynol
  50 %
  Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: L700
 • Prifysgol Abertawe
  BA Daearyddiaeth Ddynol (gyda blwyddyn mewn diwydiant)
  44 %
  Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: L987
 • Prifysgol Aberystwyth
  BA Daearyddiaeth Ddynol / Llenyddiaeth Saesneg
  39 %
  UCAS: LQ73
 • Prifysgol Aberystwyth
  BA Daearyddiaeth Ddynol gydag Economeg
  47 %
  UCAS: L7L1
 • Prifysgol Abertawe
  BSc Daearyddiaeth Ffisegol
  30 %
  UCAS: F840
 • Prifysgol Aberystwyth
  BSc Daearyddiaeth Ffisegol
  36 %
  Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: F840
 • Prifysgol Aberystwyth
  BA Daearyddiaeth gyda Chymraeg
  91 %
  Prif Ysgoloriaeth neu Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: L7QM
 • Prifysgol Bangor
  BSc Daearyddiaeth y Môr
  22 %
  UCAS: F842
  • Rhestr Cyrsiau Cymwys

   Mae modd lawr lwytho rhestr o'r holl gyrsiau sy'n gymwys ar gyfer ysgoloriaethau'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol isod (noder bod y rhestr yn cael ei diweddaru'n fisol)

   Ymwrthodiad

   Mae’r wybodaeth sydd yn y chwilotydd cyrsiau’n seiliedig yn uniongyrchol ar ddata Unistats a gyflwynwyd gan y prifysgolion. Ceir dolenni allanol i wefannau prifysgolion yn rhan o’r chwilotydd. Cyfrifoldeb y prifysgolion unigol yw’r dolenni a’r wybodaeth a nodir am y cyrsiau.

   © Atgynhyrchir deunydd hawlfraint HEFCE gyda chaniatâd Cyngor Cyllido Addysg Uwch Lloegr (HEFCE) a gellir ei ddefnyddio yn ei ffurf wreiddiol ar y wefan hon: http://unistats.direct.gov.uk. Mae pob hawlfraint a hawliau eraill sy'n ymwneud ag eiddo deallusol mewn unrhyw ddeunydd sydd ar wefan Unistats yn eiddo i HEFCE neu ei drwyddedwyr.  Telerau ac amodau Unistats - http://unistats.direct.gov.uk/cy/terms-of-use/