Chwilio am Gwrs

Chwilio am gwrs cyfrwng Cymraeg mewn prifysgol yng Nghymru?

Chwilio am Gwrs

Defnyddia’r chwilotydd cyrsiau i ganfod a yw’r cwrs ti’n bwriadu ei astudio yn cael ei gynnig trwy gyfrwng y Gymraeg. Bydd y chwilotydd hefyd yn dangos a yw’r cwrs yn gymwys ar gyfer un o ysgoloriaethau’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Naill ai defnyddia'r bocs "chwilio yn gyflym" i chwilio am dy gwrs neu glicia ar un o'r prifysgolion a dilyn y camau priodol. Mewn 3 cham syml, fe elli ddarganfod a yw'r cwrs ti'n bwriadu ei ddilyn yn y brifysgol ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg!

Chwilio am gwrs

chwilio yn gyflym

ffiltro yn ôl:
Prif Ysgoloriaethau
Ysgoloriaethau Cymhelliant
Ysgoloriaethau Salesbury
Yn chwilio am Drama, Theatr a Perfformio ym mhob sefydliad a phob pwnc
ailosod

Cyrsiau

Eich dewis cyfredol
18
cam 3/3
 • Prifysgol Aberystwyth
  BA Addysg / Drama ac Astudiaethau Theatr
  100 %
  Prif Ysgoloriaeth neu Ysgoloriaeth Cymhelliant
  Ysgoloriaeth William Salesbury
  UCAS: WX43
 • Prifysgol Metropolitan Caerdydd
  BA Astudiaethau Addysg a Drama
  61 %
  UCAS: XW34
 • Prifysgol Aberystwyth
  BA Astudiaethau Ffilm a Theledu / Drama ac Astudiaethau Theatr
  44 %
  UCAS: WW64
 • Prifysgol Aberystwyth
  BA Cymraeg / Drama ac Astudiaethau Theatr
  100 %
  Prif Ysgoloriaeth
  Ysgoloriaeth William Salesbury
  UCAS: QW54
 • Prifysgol Bangor
  BA Cymraeg, Theatr A'r Cyfryngau
  100 %
  Prif Ysgoloriaeth
  Ysgoloriaeth William Salesbury
  UCAS: QWM5
 • Prifysgol Metropolitan Caerdydd
  BSc Dadansoddi Perfformiad Chwaraeon
  56 %
  Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: C690
 • Prifysgol Aberystwyth
  BA Drama ac Astudiaethau Theatr
  33 %
  UCAS: W400
 • Prifysgol Aberystwyth
  BA Drama ac Astudiaethau Theatr
  100 %
  Prif Ysgoloriaeth neu Ysgoloriaeth Cymhelliant
  Ysgoloriaeth William Salesbury
  UCAS: W401
 • Prifysgol Aberystwyth
  BA Drama ac Astudiaethau Theatr / Astudiaethau Ffilm a Theledu
  100 %
  Prif Ysgoloriaeth neu Ysgoloriaeth Cymhelliant
  Ysgoloriaeth William Salesbury
  UCAS: WWP4
 • Prifysgol Aberystwyth
  BA Drama ac Astudiaethau Theatr / Gwleidyddiaeth Ryngwladol
  60 %
  Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: LW24
 • Prifysgol Aberystwyth
  BA Drama ac Astudiaethau Theatr / Hanes
  61 %
  Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: WV41
 • Prifysgol Aberystwyth
  BA Llenyddiaeth Saesneg / Drama ac Astudiaethau Theatr
  50 %
  Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: QW34
 • PC Y Drindod Dewi Sant
  BA Perfformio
  100 %
  Prif Ysgoloriaeth
  Ysgoloriaeth William Salesbury
  UCAS: C68M
 • Prifysgol Aberystwyth
  BA Senograffeg a Dylunio Theatr
  22 %
  UCAS: W460
 • Prifysgol Aberystwyth
  BA Senograffeg a Dylunio Theatr / Astudiaethau Ffilm a Theledu
  28 %
  UCAS: WP43
 • Prifysgol Aberystwyth
  BA Senograffeg a Dylunio Theatr / Drama ac Astudiaethau Theatr
  39 %
  Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: W432
 • Prifysgol De Cymru
  BA Theatr A Drama
  100 %
  Prif Ysgoloriaeth
  Ysgoloriaeth William Salesbury
  UCAS: W404
 • Prifysgol Aberystwyth
  BA Ysgrifennu ar gyfer Darlledu, Cyfryngau a Pherfformio
  6 %
  UCAS: P302
  • Rhestr Cyrsiau Cymwys

   Mae modd lawr lwytho rhestr o'r holl gyrsiau sy'n gymwys ar gyfer ysgoloriaethau'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol isod (noder bod y rhestr yn cael ei diweddaru'n fisol)

   Ymwrthodiad

   Mae’r wybodaeth sydd yn y chwilotydd cyrsiau’n seiliedig yn uniongyrchol ar ddata a gyflwynwyd gan y prifysgolion. Ceir dolenni allanol i wefannau prifysgolion yn rhan o’r chwilotydd. Cyfrifoldeb y prifysgolion unigol yw’r dolenni a’r wybodaeth a nodir am y cyrsiau.