Chwilio am Gwrs

Chwilio am gwrs cyfrwng Cymraeg mewn prifysgol yng Nghymru?

Chwilio am Gwrs

Defnyddia’r chwilotydd cyrsiau i ganfod a yw’r cwrs ti’n bwriadu ei astudio yn cael ei gynnig trwy gyfrwng y Gymraeg. Bydd y chwilotydd hefyd yn dangos a yw’r cwrs yn gymwys ar gyfer un o ysgoloriaethau’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Naill ai defnyddia'r bocs "chwilio yn gyflym" i chwilio am dy gwrs neu glicia ar un o'r prifysgolion a dilyn y camau priodol. Mewn 3 cham syml, fe elli ddarganfod a yw'r cwrs ti'n bwriadu ei ddilyn yn y brifysgol ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg!

Chwilio am gwrs

chwilio yn gyflym

ffiltro yn ôl:
Prif Ysgoloriaethau
Ysgoloriaethau Cymhelliant
Ysgoloriaethau Salesbury
Yn chwilio am Gwleidyddiaeth ym mhob sefydliad a phob pwnc
ailosod

Cyrsiau

Eich dewis cyfredol
24
cam 3/3
 • Prifysgol Aberystwyth
  BA Cymraeg / Gwleidyddiaeth
  93 %
  Prif Ysgoloriaeth
  UCAS: LQ25
 • Prifysgol Aberystwyth
  BA Cymraeg / Gwleidyddiaeth Ryngwladol
  93 %
  Prif Ysgoloriaeth
  UCAS: LQF5
 • Prifysgol Aberystwyth
  BA Daearyddiaeth / Gwleidyddiaeth Ryngwladol
  96 %
  Prif Ysgoloriaeth
  UCAS: LL7F
 • Prifysgol Aberystwyth
  BA Drama ac Astudiaethau Theatr / Gwleidyddiaeth Ryngwladol
  60 %
  UCAS: LW24
 • Prifysgol Aberystwyth
  BA Gwleidyddiaeth
  91 %
  Prif Ysgoloriaeth
  UCAS: L201
 • Prifysgol Aberystwyth
  BA Gwleidyddiaeth / Hanes
  93 %
  Prif Ysgoloriaeth
  UCAS: LVG1
 • Prifysgol Abertawe
  BA Gwleidyddiaeth a Chymraeg
  50 %
  UCAS: LQ5F
 • Prifysgol Abertawe
  BA Gwleidyddiaeth a Chymraeg
  50 %
  UCAS: LQ2N
 • Prifysgol Aberystwyth
  BA Gwleidyddiaeth a Hanes Modern
  82 %
  Prif Ysgoloriaeth
  UCAS: V135
 • Prifysgol Caerdydd
  BA Gwleidyddiaeth ac Athroniaeth
  33 %
  UCAS: LV25
 • Prifysgol Aberystwyth
  BA Gwleidyddiaeth gyda Chymraeg
  99 %
  Prif Ysgoloriaeth
  UCAS: L2QM
 • Prifysgol Aberystwyth
  BA Gwleidyddiaeth Ryngwladol
  80 %
  Prif Ysgoloriaeth
  UCAS: L241
 • Prifysgol Aberystwyth
  BA Gwleidyddiaeth Ryngwladol
  91 %
  Prif Ysgoloriaeth
  UCAS: L255
 • Prifysgol Aberystwyth
  BA Gwleidyddiaeth Ryngwladol / Hanes
  93 %
  Prif Ysgoloriaeth
  UCAS: LVF1
 • Prifysgol Aberystwyth
  BA Gwleidyddiaeth Ryngwladol a Hanes Milwrol
  80 %
  Prif Ysgoloriaeth
  UCAS: LV2H
 • Prifysgol Aberystwyth
  BA Gyfraith gyda Gwleidyddiaeth
  80 %
  Prif Ysgoloriaeth
  UCAS: M1L2
 • Prifysgol Aberystwyth
  BA Gyfraith gyda Gwleidyddiaeth Ryngwladol
  80 %
  Prif Ysgoloriaeth
  UCAS: M1LF
 • Prifysgol Aberystwyth
  BA Hanes / Gwleidyddiaeth
  99 %
  Prif Ysgoloriaeth
  UCAS: VLC2
 • Prifysgol Aberystwyth
  BA Hanes / Gwleidyddiaeth Ryngwladol
  99 %
  Prif Ysgoloriaeth
  UCAS: VLD2
 • Prifysgol Abertawe
  BA Hanes a Gwleidyddiaeth (3 mlynedd)
  10 %
  UCAS: LV21
 • Prifysgol Abertawe
  BA Hanes a Gwleidyddiaeth (3 mlynedd)
  10 %
  UCAS: LV21
 • Prifysgol Aberystwyth
  BA Modern History and Politics
  92 %
  Prif Ysgoloriaeth
  UCAS: VL1F
 • Prifysgol Caerdydd
  LLB Y Gyfraith a Gwleidyddiaeth
  67 %
  Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: ML12
 • Prifysgol Caerdydd
  BA Y Gymraeg a Gwleidyddiaeth
  56 %
  UCAS: QL52
  • Rhestr Cyrsiau Cymwys

   Mae modd lawr lwytho rhestr o'r holl gyrsiau sy'n gymwys ar gyfer ysgoloriaethau'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol isod (noder bod y rhestr yn cael ei diweddaru'n fisol)

   Ymwrthodiad

   Mae’r wybodaeth sydd yn y chwilotydd cyrsiau’n seiliedig yn uniongyrchol ar ddata a gyflwynwyd gan y prifysgolion. Ceir dolenni allanol i wefannau prifysgolion yn rhan o’r chwilotydd. Cyfrifoldeb y prifysgolion unigol yw’r dolenni a’r wybodaeth a nodir am y cyrsiau.