Chwilio am Gwrs

Chwilio am gwrs cyfrwng Cymraeg mewn prifysgol yng Nghymru?

Chwilio am Gwrs

Defnyddia’r chwilotydd cyrsiau i ganfod a yw’r cwrs ti’n bwriadu ei astudio yn cael ei gynnig trwy gyfrwng y Gymraeg. Bydd y chwilotydd hefyd yn dangos a yw’r cwrs yn gymwys ar gyfer un o ysgoloriaethau’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Naill ai defnyddia'r bocs "chwilio yn gyflym" i chwilio am dy gwrs neu glicia ar un o'r prifysgolion a dilyn y camau priodol. Mewn 3 cham syml, fe elli ddarganfod a yw'r cwrs ti'n bwriadu ei ddilyn yn y brifysgol ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg!

Chwilio am gwrs

chwilio yn gyflym

ffiltro yn ôl:
Prif Ysgoloriaethau
Ysgoloriaethau Cymhelliant
Ysgoloriaethau Salesbury
Yn chwilio am Ieithoedd Modern ym mhob sefydliad a phob pwnc
ailosod

Cyrsiau

Eich dewis cyfredol
9
cam 3/3
 • Prifysgol Abertawe
  BA Cyfieithu
  38 %
  Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: Q910
 • Prifysgol Aberystwyth
  BA Cymraeg a'r Ieithoedd Celtaidd
  100 %
  Prif Ysgoloriaeth neu Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: Q562
 • Prifysgol Aberystwyth
  BA Gwleidyddiaeth a Hanes Modern
  97 %
  Prif Ysgoloriaeth neu Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: V135
 • Prifysgol Bangor
  BA Hanes Canoloesol A Modern Cynnar
  61 %
  UCAS: V130
 • Prifysgol Bangor
  BA Hanes Fodern A Chyfoes
  61 %
  Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: V140
 • Prifysgol Aberystwyth
  BA Hanes Modern a Chyfoes
  67 %
  Prif Ysgoloriaeth neu Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: V191
 • Prifysgol Aberystwyth
  BA Hanes Modern a Gwleidyddiaeth
  97 %
  Prif Ysgoloriaeth neu Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: VL1F
 • Prifysgol Aberystwyth
  BA Hanes yr Oesoedd Canol a'r Cyfnod Modern Cynnar
  85 %
  Prif Ysgoloriaeth neu Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: V190
 • Prifysgol Abertawe
  BA Ieithoedd Modern (tair iaith)
  80 %
  Prif Ysgoloriaeth neu Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: R901
  • Rhestr Cyrsiau Cymwys

   Mae modd lawr lwytho rhestr o'r holl gyrsiau sy'n gymwys ar gyfer ysgoloriaethau'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol isod (noder bod y rhestr yn cael ei diweddaru'n fisol)

   Ymwrthodiad

   Mae’r wybodaeth sydd yn y chwilotydd cyrsiau’n seiliedig yn uniongyrchol ar ddata a gyflwynwyd gan y prifysgolion. Ceir dolenni allanol i wefannau prifysgolion yn rhan o’r chwilotydd. Cyfrifoldeb y prifysgolion unigol yw’r dolenni a’r wybodaeth a nodir am y cyrsiau.