Chwilio am Gwrs

Chwilio am gwrs cyfrwng Cymraeg mewn prifysgol yng Nghymru?

Chwilotydd Cyrsiau

Defnyddia’r chwilotydd cyrsiau i ganfod a yw’r cwrs ti’n bwriadu ei astudio yn cael ei gynnig trwy gyfrwng y Gymraeg. Bydd y chwilotydd hefyd yn dangos a yw’r cwrs yn gymwys ar gyfer un o ysgoloriaethau’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Naill ai defnyddia'r bocs "chwilio yn gyflym" i chwilio am dy gwrs neu glicia ar un o'r prifysgolion a dilyn y camau priodol. Mewn 3 cham syml, fe elli ddarganfod a yw'r cwrs ti'n bwriadu ei ddilyn yn y brifysgol ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg!

Chwilio am gwrs

chwilio yn gyflym

ffiltro yn ôl:
Prif Ysgoloriaethau
Ysgoloriaethau Cymhelliant
Ysgoloriaethau Salesbury
Yn chwilio am Ieithoedd Modern ym mhob sefydliad a phob pwnc
ailosod

Cyrsiau

Eich dewis cyfredol
10
cam 3/3
 • Prifysgol Abertawe
  BA Cyfieithu
  38 %
  Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: Q910
 • Prifysgol Aberystwyth
  BA Cymraeg a'r Ieithoedd Celtaidd
  100 %
  Prif Ysgoloriaeth
  Ysgoloriaeth William Salesbury
  UCAS: Q562
 • Prifysgol Aberystwyth
  BA Gwleidyddiaeth a Hanes Modern
  82 %
  Prif Ysgoloriaeth
  UCAS: V135
 • Prifysgol Bangor
  BA Hanes Canoloesol A Modern Cynnar
  61 %
  UCAS: V130
 • Prifysgol Aberystwyth
  BA Hanes Celf gyda Chelfyddyd Gain
  92 %
  Prif Ysgoloriaeth
  UCAS: VL1F
 • Prifysgol Bangor
  BA Hanes Fodern A Chyfoes
  61 %
  UCAS: V140
 • Prifysgol Aberystwyth
  BA Hanes Modern a Chyfoes
  67 %
  Prif Ysgoloriaeth
  UCAS: V191
 • Prifysgol Aberystwyth
  BA Http://cyrsiau.aber.ac.uk/undergraduate/medieval-early-modern-history-degree/
  85 %
  Prif Ysgoloriaeth
  UCAS: V190
 • Prifysgol Abertawe
  BA Ieithoedd Modern (tair iaith)
  49 %
  Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: R900
 • Prifysgol Aberystwyth
  BA Ieithoedd Modern gyda Busnes a Rheolaeth
  7 %
  UCAS:
  • Rhestr Cyrsiau Cymwys

   Mae modd lawr lwytho rhestr o'r holl gyrsiau sy'n gymwys ar gyfer ysgoloriaethau'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol isod (noder bod y rhestr yn cael ei diweddaru'n fisol)

   Ymwrthodiad

   Mae’r wybodaeth sydd yn y chwilotydd cyrsiau’n seiliedig yn uniongyrchol ar ddata Unistats a gyflwynwyd gan y prifysgolion. Ceir dolenni allanol i wefannau prifysgolion yn rhan o’r chwilotydd. Cyfrifoldeb y prifysgolion unigol yw’r dolenni a’r wybodaeth a nodir am y cyrsiau.

   © Atgynhyrchir deunydd hawlfraint HEFCE gyda chaniatâd Cyngor Cyllido Addysg Uwch Lloegr (HEFCE) a gellir ei ddefnyddio yn ei ffurf wreiddiol ar y wefan hon: http://unistats.direct.gov.uk. Mae pob hawlfraint a hawliau eraill sy'n ymwneud ag eiddo deallusol mewn unrhyw ddeunydd sydd ar wefan Unistats yn eiddo i HEFCE neu ei drwyddedwyr.  Telerau ac amodau Unistats - http://unistats.direct.gov.uk/cy/terms-of-use/