Chwilio am Gwrs

Chwilio am gwrs cyfrwng Cymraeg mewn prifysgol yng Nghymru?

Chwilio am Gwrs

Defnyddia’r chwilotydd cyrsiau i ganfod a yw’r cwrs ti’n bwriadu ei astudio yn cael ei gynnig trwy gyfrwng y Gymraeg. Bydd y chwilotydd hefyd yn dangos a yw’r cwrs yn gymwys ar gyfer un o ysgoloriaethau’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Naill ai defnyddia'r bocs "chwilio yn gyflym" i chwilio am dy gwrs neu glicia ar un o'r prifysgolion a dilyn y camau priodol. Mewn 3 cham syml, fe elli ddarganfod a yw'r cwrs ti'n bwriadu ei ddilyn yn y brifysgol ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg!

Chwilio am gwrs

chwilio yn gyflym

ffiltro yn ôl:
Prif Ysgoloriaethau
Ysgoloriaethau Cymhelliant
Ysgoloriaethau Salesbury
Yn chwilio am Ieithyddiaeth ym mhob sefydliad a phob pwnc
ailosod

Cyrsiau

Eich dewis cyfredol
12
cam 3/3
 • Prifysgol Bangor
  BA Cymdeithaseg ac Ieithyddiaeth
  41 %
  Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: LQ31
 • Prifysgol Bangor
  BA Cymraeg Ac Ieithyddiaeth
  66 %
  Prif Ysgoloriaeth neu Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: QQ15
 • Prifysgol Bangor
  BA Eidaleg ac Ieithyddiaeth
  33 %
  Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: QR13
 • Prifysgol Bangor
  BA Ieithyddiaeth
  33 %
  Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: Q100
 • Prifysgol Bangor
  BA Ieithyddiaeth a Ffrangeg
  66 %
  Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: QR11
 • Prifysgol Bangor
  BA Ieithyddiaeth a Llenyddiaeth Saesneg
  33 %
  Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: 1Q3Q
 • Prifysgol Bangor
  BA Ieithyddiaeth a Sbaeneg
  66 %
  Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: QR14
 • Prifysgol Bangor
  BA Ieithyddiaeth ac Almaeneg
  33 %
  Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: QR12
 • Prifysgol Bangor
  BA Ieithyddiaeth ac Iaith Saesneg
  33 %
  Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: Q140
 • Prifysgol Bangor
  BA Ieithyddiaeth gyda Llenyddiaeth Saesneg
  33 %
  Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: Q1Q3
 • Prifysgol Bangor
  BA Seicoleg ac Ieithyddiaeth
  41 %
  Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: Q1C8
 • Prifysgol Bangor
  BA Tsieinëeg ac Ieithyddiaeth
  33 %
  Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: T101
  • Rhestr Cyrsiau Cymwys

   Mae modd lawr lwytho rhestr o'r holl gyrsiau sy'n gymwys ar gyfer ysgoloriaethau'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol isod (noder bod y rhestr yn cael ei diweddaru'n fisol)

   Ymwrthodiad

   Mae’r wybodaeth sydd yn y chwilotydd cyrsiau’n seiliedig yn uniongyrchol ar ddata a gyflwynwyd gan y prifysgolion. Ceir dolenni allanol i wefannau prifysgolion yn rhan o’r chwilotydd. Cyfrifoldeb y prifysgolion unigol yw’r dolenni a’r wybodaeth a nodir am y cyrsiau.