Chwilio am Gwrs

Chwilio am gwrs cyfrwng Cymraeg mewn prifysgol yng Nghymru?

Chwilio am Gwrs

Defnyddia’r chwilotydd cyrsiau i ganfod a yw’r cwrs ti’n bwriadu ei astudio yn cael ei gynnig trwy gyfrwng y Gymraeg. Bydd y chwilotydd hefyd yn dangos a yw’r cwrs yn gymwys ar gyfer un o ysgoloriaethau’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Naill ai defnyddia'r bocs "chwilio yn gyflym" i chwilio am dy gwrs neu glicia ar un o'r prifysgolion a dilyn y camau priodol. Mewn 3 cham syml, fe elli ddarganfod a yw'r cwrs ti'n bwriadu ei ddilyn yn y brifysgol ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg!

Chwilio am gwrs

chwilio yn gyflym

ffiltro yn ôl:
Prif Ysgoloriaethau
Ysgoloriaethau Cymhelliant
Ysgoloriaethau Salesbury
Yn chwilio am Nyrsio a Bydwreigiaeth ym mhob sefydliad a phob pwnc
ailosod

Cyrsiau

Eich dewis cyfredol
12
cam 3/3
 • Prifysgol Caerdydd
  BMid Bydwreigiaeth
  17 %
  UCAS: B720
 • Prifysgol Abertawe
  BMid Bydwreigiaeth
  33 %
  Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: B720
 • Prifysgol Abertawe
  BSc Nyrsio (Iechyd Meddwl)
  52 %
  Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: B704
 • Prifysgol De Cymru
  BN Nyrsio (Iechyd Plant)
  14 %
  UCAS: B702
 • Prifysgol Caerdydd
  BN Nyrsio (Oedolion)
  33 %
  Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: B740
 • Prifysgol Abertawe
  BSc Nyrsio (Oedolion) (Campws Abertawe)
  66 %
  Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: B702
 • Prifysgol Abertawe
  BSc Nyrsio (Oedolion) (Campws Caerfyrddin)
  66 %
  Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: B740
 • Prifysgol Abertawe
  BSc Nyrsio (Plant)
  33 %
  Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: B703
 • Prifysgol Bangor
  BN Nyrsio Anableddau Dysgu
  67 %
  Prif Ysgoloriaeth neu Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: B761
 • Prifysgol Bangor
  BN Nyrsio Iechyd Meddwl
  67 %
  Prif Ysgoloriaeth neu Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: B760
 • Prifysgol Bangor
  BN Nyrsio Oedolion
  67 %
  Prif Ysgoloriaeth neu Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: B740
 • Prifysgol Bangor
  BN Nyrsio Plant
  67 %
  Prif Ysgoloriaeth neu Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: B732
  • Rhestr Cyrsiau Cymwys

   Mae modd lawr lwytho rhestr o'r holl gyrsiau sy'n gymwys ar gyfer ysgoloriaethau'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol isod (noder bod y rhestr yn cael ei diweddaru'n fisol)

   Ymwrthodiad

   Mae’r wybodaeth sydd yn y chwilotydd cyrsiau’n seiliedig yn uniongyrchol ar ddata a gyflwynwyd gan y prifysgolion. Ceir dolenni allanol i wefannau prifysgolion yn rhan o’r chwilotydd. Cyfrifoldeb y prifysgolion unigol yw’r dolenni a’r wybodaeth a nodir am y cyrsiau.