Chwilio am Gwrs

Chwilio am gwrs cyfrwng Cymraeg mewn prifysgol yng Nghymru?

Chwilio am Gwrs

Defnyddia’r chwilotydd cyrsiau i ganfod a yw’r cwrs ti’n bwriadu ei astudio yn cael ei gynnig trwy gyfrwng y Gymraeg. Bydd y chwilotydd hefyd yn dangos a yw’r cwrs yn gymwys ar gyfer un o ysgoloriaethau’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Naill ai defnyddia'r bocs "chwilio yn gyflym" i chwilio am dy gwrs neu glicia ar un o'r prifysgolion a dilyn y camau priodol. Mewn 3 cham syml, fe elli ddarganfod a yw'r cwrs ti'n bwriadu ei ddilyn yn y brifysgol ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg!

Chwilio am gwrs

chwilio yn gyflym

ffiltro yn ôl:
Prif Ysgoloriaethau
Ysgoloriaethau Cymhelliant
Ysgoloriaethau Salesbury
Yn chwilio am Seicoleg ym mhob sefydliad a phob pwnc
ailosod

Cyrsiau

Eich dewis cyfredol
17
cam 3/3
 • Prifysgol Metropolitan Caerdydd
  BA Addysg, Seicoleg ac Anghenion Addysgol Arbennig
  36 %
  UCAS:
 • Prifysgol Bangor
  BA Almaeneg Gyda Seicoleg
  67 %
  Prif Ysgoloriaeth neu Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: R2C8
 • Prifysgol Bangor
  BSc Chwaraeon a Seicoleg Ymarfer Corff
  33 %
  Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: C680
 • Prifysgol Bangor
  BA Cymdeithaseg A Seicoleg
  25 %
  UCAS: CL83
 • Prifysgol Bangor
  BA Ffrangeg Gyda Seicoleg
  67 %
  Prif Ysgoloriaeth neu Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: R1C8
 • Prifysgol Bangor
  BA Iaith Saesneg A Seicoleg
  43 %
  UCAS: CQ83
 • Prifysgol Bangor
  BA Polisi Cymdeithasol A Seicoleg
  38 %
  UCAS: CL84
 • Prifysgol Aberystwyth
  BSc Seicoleg
  13 %
  UCAS: C800
 • Prifysgol Bangor
  BSc Seicoleg
  53 %
  Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: C800
 • Prifysgol Aberystwyth
  BSc Seicoleg / Troseddeg
  28 %
  UCAS: CM89
 • Prifysgol Bangor
  BA Seicoleg Ac Ieithyddiaeth
  43 %
  UCAS: CQ81
 • Prifysgol Bangor
  BSc Seicoleg gyda Busnes
  33 %
  Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: 2R87
 • Prifysgol Bangor
  BSc Seicoleg Gyda Niwroseicoleg
  53 %
  Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: C801
 • Prifysgol Bangor
  BSc Seicoleg Gyda Seicoleg Glinigol Ac Iechyd
  53 %
  Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: C880
 • Prifysgol Bangor
  BA Studiaethau Plentyndod A Seicoleg
  26 %
  UCAS: CXV3
 • Prifysgol Bangor
  BA Troseddeg A Chyfiawnder Troseddol A Seicoleg
  43 %
  UCAS: MC98
 • Prifysgol Aberystwyth
  BSc Troseddeg gyda Seicoleg Gymhwysol
  33 %
  UCAS: M9C8
  • Rhestr Cyrsiau Cymwys

   Mae modd lawr lwytho rhestr o'r holl gyrsiau sy'n gymwys ar gyfer ysgoloriaethau'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol isod (noder bod y rhestr yn cael ei diweddaru'n fisol)

   Ymwrthodiad

   Mae’r wybodaeth sydd yn y chwilotydd cyrsiau’n seiliedig yn uniongyrchol ar ddata a gyflwynwyd gan y prifysgolion. Ceir dolenni allanol i wefannau prifysgolion yn rhan o’r chwilotydd. Cyfrifoldeb y prifysgolion unigol yw’r dolenni a’r wybodaeth a nodir am y cyrsiau.